Österleden, Ystad, 2015-08-31

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Ystads Kommun
Webbadress:
http://www.ystad.se/
Gatuadress:
österleden
Postnummer och ort:
Ystad
Kommun:
Ystad
Verksamhetstyp:
Gatumiljö, parker och dylikt
Datum för händelsen:
2015-08-31 (Anmälningsdatum: 2015-08-31)
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder

Beskrivning av diskrimineringen:

Österleden i Ystad är både gång och cykelväg. Hela österleden är kantat med hästkastanjer som har enorma rötter som växer upp i asfalten och hindrar människor, främst rörelsehindrade att ta sig fram säkert. Vi har vid ett flertal tillfällen sett äldre personer med rullator fastna i groparna och inte kommit loss utan ha måst få hjälp av oss eller andra förbigående. Dessutom måste man gå ut i cykelbanan för att undvika upphöjningarna/groparna och det innebär också en risk då många cyklar i Ystad. Vi har en förståndshandikappad dotter som vid ett flertal tillfälle snubblat och gjort sig i illa i höjningarna/groparna. Vi är flera fastighetsägare utmed Österleden som skrivit till kommunen för att få dem att göra det säkrare för handikappade m fl att ta sig fram på Österleden. Men har inte fått någon som helst respons. Stadsträdgårdsmästaren har uttalat sig och håller med men har heller inte fått något gensvar från kommunen. Bör tilläggas att i princip alla kastanjer har en sjukdom och håller på att dö så något bör göras snarast.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/osterleden_ystad_2015-08-31

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Stockholms stad 2015-09-15
Tidigare anmälan: Forex / Kristianstad, Kristianstad 2015-08-13