Strand Il Gusto, 79230, 2023-03-12

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Mora kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Strand Il Gusto
Webbadress:
https://strandimora.se/
Gatuadress:
Strandgatan 19
Postnummer och ort:
79230
Kommun:
Mora
karta/gps:
Strand IL Gusto 0250-177 07 https://maps.app.goo.gl/9bWvHvYyWQSPLF4u8?g_st=ic
Datum för händelsen:
2023-03-12 (Anmälningsdatum: 2023-03-12)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Jag rapporterar en verksamhet som diskriminerar, jag blev inte diskriminerad
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

När jag i egenskap av småbarnsförälder under lunchrusningen skulle gå in och byta blöja på mitt barn på handikapptoaletten upptäckte jag att den var fylld med möbler och inte var i bruk utan istället användes som förråd. Frågade personal vart de istället hade handikapptoalett med ev skötbord, men de meddelade att de inte erbjöd möjlighet till handikapptoalett och skötbord för att denne behövde användas som förråd för möbler de använde när de hade nattklubb på lördagar. Att som lunchrestaurang inte erbjuda möjlighet till handikapptoalett bryter mot lagen och gjorde mig illa berörd över de rörelsehindrade som besöker restaurangen som kund och inte har möjlighet att nyttja en toalett i samband med lunch, vilket borde vara en självklarhet.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 2 § andra stycket och 12 § andra stycket. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Mora kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende och få kopior av samtliga handlingar som skickas eller mottas av kommunen i mitt ärende.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/strand_il_gusto-strandgatan_2023-03-12

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: myndigheten för tillgängliga medier och deras tjänst för att låna böcker, Legimus 2023-05-09
Tidigare anmälan: Rusta, Ängelholm 2023-02-22