Rusta, Ängelholm, 2023-02-22

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Rusta
Webbadress:
https://www.rusta.se
Gatuadress:
Emblagatan 14
Postnummer och ort:
26271 Ängelholm
Kommun:
Ängelholm
karta/gps:
https://www.google.se/maps/@56.347454932512576,13.311544153729688,19z
Datum för händelsen:
2023-02-22 (Anmälningsdatum: 2023-02-22)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
psykisk funktionsnedsättning

Beskrivning av diskrimineringen:

Flicka 14 år blev nekad tillträde i butiken med servicehund. Den är alarmerande för typ 1 diabetes och ångest lindrande pga autism.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/rusta-emblagatan_angelholm_2023-02-22

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Strand Il Gusto, 79230 2023-03-12
Tidigare anmälan: SJ Ab, Stockholm 2023-01-07