Stureplansvårdcentral, Stockholm, 2021-11-12

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
stureplansvårdcentral
Webbadress:
https://primavard.se
Gatuadress:
riddargatan 1
Postnummer och ort:
11435 Stockholm
Kommun:
Stockholms stad
karta/gps:
LAT 59.334934 LONG 18.074816
Datum för händelsen:
2021-11-12 (Anmälningsdatum: 2021-12-07)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
Kognitiv funktionsnedsättning, psykisk funktionsnedsättning
Följden av diskrimineringen:
Annat

Beskrivning av diskrimineringen:

Hej jag har haft färdtjänst med ledsagare i 16 år pga min psykiska funktionsnedsättning och jag kan ej färdas med allmänna kommunikationsmedel, den 12 november 2021 ringde en läkare upp mig via video samtal och sa att jag tycker inte att du behöver färdtjänst. Det är läkarens uppgift och skyldighet att fylla i ett färdtjänst intyg enligt patientnämnden och IVO . Intyget ska jag sen skicka in till min stadsdel som i sin tur skickar det till färdtjänsten som går under trafikförvaltningen och det är dom som fattar beslutet och inte någon läkare på någon vårdcentral. Pga av detta så är jag nu isolerad och kan ej ta mig någonstans. Jag påpekade för läkaren att man ej får göra skillnad på fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Jag känner mig oerhört dåligt bemött och otroligt diskriminerad. Mitt färdtjänstkort gick ut den 30 november 2021. Handläggningstiden är ca 2-3 månader hos färdtjänsten vilket gör att mitt tillstånd försämras, speciellt nu under julen mm.

Uppföljning till denna anmälan, 2021-12-09

Den diskriminerande parten har inte medgett att man diskriminerat mig.
Den diskriminerande parten har inte bett mig om ursäkt.
Den diskriminerande parten har inte slutat att diskriminera på detta sätt.

Hej jag har intyg från Försäkringskassan samt deras utredning och medicinskt underlag som styrker att min arbetsförmåga är stadigvarande helt nedsatt pga av sjukdom under all överskådlig framtid och inga ytterligare insatser bedöms kunna leda till att arbetsförmågan kan ökas. Har även PTSD som jag kanske glömt lägga till som är min huvud diagnos. Även personlighets syndrommottagningen Björn Nilsson, Atlas muren 3. Och röda korsets utredning på trauma center kan intyga .
Mvh Christer Dutta
Diare nr UPP/2021/ 4772

Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/stureplansvardcentral_stockholm-riddargatan_2021-11-12

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Kulturbolaget, Malmö 2021-12-26
Tidigare anmälan: Regeringen och strålsäkerhetsmyndigheten som godkänt 5G och 4G, Göteborg 2021-12-06