Svenska ESF-rådet, Liljeholmen, 2001-03-15

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Svenska ESF-rådet
Gatuadress:
Liljeholmsvägen 28 3tr
Postnummer och ort:
Liljeholmen
Kommun:
Stockholms stad
Verksamhetstyp:
offentlig förvaltning
Datum för händelsen:
2001-03-15 (Anmälningsdatum: 2001-03-15)
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag nekades tillträde till verksamheten / Jag tvingades acceptera sämre villkor för att kunna del

Beskrivning av diskrimineringen:

Vid ett tilltänkt besök hos Svenska ESF-rådet idag den 15 mars 2001 visade det sig att rådet har flyttat till nya lokaler på Liljeholmsvägen 28 3 tr.

Hissen till ESF-rådet har
-en tung slagdörr utan dörröppningsfunktion,
-en vertikal manöverpanel som är för högt placerad för en sittande person,
-är avsedd för 4 personer och för liten för de flesta rullstolarna
Jag använder rullstol och fick telefonledes be receptionisten att komma ner för att diskutera mitt ärende framför hissen.

ESF-rådet administrerar bl a EU-program avsedda för att hjälpa människor med funktionshinder in i arbetslivet. ESF-rådets lokalval talar om stora kunskapsbrister hos ledningen om de hinder som människor med funktionshinder möter på vägen till arbetslivet. Lokalvalet signalerar att ESF-rådet inte ämnar att leva upp till de mål som verksamheten ska främja.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/svenska_esf-radet_liljeholmsvagen_tr_liljeholmen_2001-03-15

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Posten, Stockholm 2002-10-21
Tidigare anmälan: Sveriges Rikes Riksdag, Stockholm 1999-05-05