Sveriges Rikes Riksdag, Stockholm, 1999-05-05

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Sveriges Rikes Riksdag
Gatuadress:
Riksgatan 1
Postnummer och ort:
Stockholm
Kommun:
Stockholms stad
Verksamhetstyp:
politiska institutioner, partier och evenemang
Datum för händelsen:
1999-05-05 (Anmälningsdatum: 1999-05-05)
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
olika funktionshinder
Följden av diskrimineringen:
Jag nekades tillträde till verksamheten / Jag tvingades acceptera sämre villkor för att kunna del

Beskrivning av diskrimineringen:

Vi är en organisation av människor med funktionshinder. Representanter från oss besökte Riksdagen och tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta. Människor med funktionshinder nekas också tillträde till verksamheten genom den otillgängliga plenisalen.

Vid Rikdagshuset finns endast två handikapparkeringsplatser inom 25 meter från tillgänglig entre. Parkeringsplatserna var dåligt underhållna vad gäller snöröjning.

Entrén är en låst och separat ingång. Dörröppnaren var vid vårt besök avstängd, knappen till dörröppnaren var dåligt markerade både vad gäller svärtkontrast, punktskrift och relief. Dessutom var den trög att trycka på. Anropningsknappen till receptionen sitter 132 cm över mark, även denna dåligt markerad (lagstadgade måttet är 120 cm). På insidan av entrén sitter den avstängda dörröppnarknappen 16 cm från hörnet, inte heller denna är markerad (lagstadgat mått 50 cm). Detta innebär att personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga inte kan ta sig in och ut i riksdagshuset på egen hand.

Hissen upp till receptionen är utrustad med s k ”dödmansgrepp”, detta innebär att man är tvungen att hålla in hissknappen under hela hissfärden. Detta är en omöjlighet för många personer med nedsatt rörelseförmåga. Även hissknaparna är utan punktskrift och relief.

Byggnaden har inga ledstråk i kontrasterande färg och struktur. Föredragningslista respektive talarlista som erhålles i receptionen finns varken i punktskrift eller i relief. I hissen upp till åhörarläktaren fanns återigen varken punktskrift eller relief. Heltäckningsmattor finns på hela plan 7 och i hela kammaren.

Bänkar utanför hissen har varken arm- eller ryggstöd. Ledstången längs väggen utmed backen till vaktdisken är ej markerad i kontrasterande färg. Dörren in till toaletterna är dåligt markerad och har dörrstängare utan dörröppnare. Handikapptoaletten håller inte föreskrivna mått.

De s k rullstolsplatserna på åhörarläktaren i plenisalen är segregerade från övriga platser. Det finns ingen möjlighet för personer som använder rullstol att sitta tillsammans med sällskap utan rullstol. Personer med nedsatt rörelseförmåga men som inte använder rullstol är helt utestängda från åhörarläktaren. Trappan ner till åhörarläktaren är ej utformad så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan använda den.

Mest upprörande är att personer med funktionsnedsättning är hindrade att väljas och arbeta som riksdagsledmöter eftersom plenisalens ledamotsplatser består av fasta bänkar och är helt otillgängliga. Talarpodiet går inte att nå på annat sätt än via trappor.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/sveriges_rikes_riksdag_riksgatan_stockholm_1999-05-05

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Svenska ESF-rådet, Liljeholmen 2001-03-15
Tidigare anmälan: Posten, Stockholm 2005-08-30