Syncentralen Göteborg, Göteborg, 2022-04-13

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Syncentralen Göteborg
Webbadress:
https://www.vgregion.se/f/habilitering-och-halsa/mottagningar/syn/syncentral-goteborg/
Gatuadress:
Ekelundsgatan 8
Postnummer och ort:
Göteborg
Kommun:
Göteborg
Datum för händelsen:
2022-04-13 (Anmälningsdatum: 2022-05-02)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
Synnedsättning/blind
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Min ögonsjukdom Retinitis Pigmentosa innebär en ständig försämring av min syn. I takt med att synen förändras har jag sedan diagnosen 2007 kompletterat mitt liv med tekniska hjälpmedel, belysning, filterglasögon, vit käpp, och för tre år sedan en ledarhund. Att ständigt lära nytt och ta del av nya hjälpmedel utgör en naturlig del i mitt liv och möjliggör ett rikt privat- och yrkesliv. För ca 10 år sedan gick jag en punktskriftskurs på Fristads folkhögskola, och jag lärde mig också själv hemma då jag fick låna hem läroböcker. Men, sedan dess har jag inte haft behov av punktskrift – förrän nu. Att läsa och att skriva är det jag gör mest, och uppskattar högst som sysselsättning både privat och professionellt. Det är kreativt och bildande. Men talsyntes på datorn är inte alltid lämplig att använda och jag saknar tillgången till ett eget skriftspråk, utan tolkande mellansteg. Jag tog därför kontakt med syncentralen i Göteborg för att undersöka möjligheten att få låna en punktskriftsdisplay till min dator. Beskedet jag har fått är nej. Jag beviljas inte en display. Jag upplever att jag har mötts av diskriminerande rutiner och regelverk och att personalen har stereotypa föreställningar om hur en vuxen människa med synnedsättning lär sig, och vilken kapacitet vi har till att ta ansvar för vårt eget lärande. Om jag betraktar vuxna seende personer i min omgivning så angriper de ett nytt verktyg genom att läsa på nätet, se youtube-klipp och gå med i olika Facebook-grupper. De lär sig genom att använda det nya verktyget, provar sig fram och testar. De ställer frågor och ringer bekanta som behärskar verktyget om de kör fast. De gör detta på kvällstid på vardagar, och på helger. Exakt på detta sätt vill jag också lära mig. Jag vill repetera upp min punktskrift och lära mig att använda en punktskriftsdisplay kopplad till min dator med hjälp av tekniken, inte utan. De rutiner och regelverk som syncentralen i Göteborg har, innebär att jag först måste uppvisa för personalen att jag kan läsa punkskrift på papper. De ska kontrollera att jag kan alfabetet och skiljetecken. Jag förväntas besöka syncentralen upprepade gånger för att träna och visa upp min förmåga till punkskrift på papper under en stressig yrkesvardag. Jag upplever detta som diskriminerande eftersom det hindrar mig från att lära mig på ett tidsenligt och effektivt sätt som är anpassat utifrån mina behov.

Jag har all respekt för att statlig finansierade hjälpmedel inte kan delas ut utan rutiner och regelverk. Men regelverket borde ta sin utgångspunkt i personens reella behov av hjälpmedlet. Att en person kan läsa punktskrift på papper ger inga garantier för att ett dyrt tekniskt hjälpmedel verkligen kommer till användning. Stödet att använda hjälpmedlet bör anpassas till varje enskild persons förutsättningar – vilka för oss med synnedsättning kan se mycket olika ut.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/syncentralen_goteborg-goteborg-ekelundsgatan_2022-04-13

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Brezza, Uppsala 2022-05-05
Tidigare anmälan: Döner Factory Avenyn, Göteborg 2022-02-25