Döner Factory Avenyn, Göteborg, 2022-02-25

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Döner Factory Avenyn
Webbadress:
https://thedonerfactory.se
Gatuadress:
Basargatan 10
Postnummer och ort:
41110 Göteborg
Kommun:
Datum för händelsen:
2022-02-25 (Anmälningsdatum: 2022-02-25)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
Synnedsättning/blind

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag gick in på restaurangen för att äta lunch, men blev direkt utvisad på grund av att jag hade ledarhund. Trots att jag upprepade gånger förklarade att det var en tjänstehund och vilket syfte den fyller fick jag inte stanna, med hänvisning till företagets policy. Jag bad även att få tala med den som var ansvarig för denna policy, men blev nekad detta. Personalen kunde inte ange någon som helst anledning till att hunden inte fick vistas i lokalen.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/doner_factory_avenyn-goteborg-basargatan_2022-02-25

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Syncentralen Göteborg, Göteborg 2022-05-02
Tidigare anmälan: Budda Khan Teppanyaki, Solna 2021-12-31