Tegelbruksskolan, Falun, 2013-09-19

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Tegelbruksskolan
Webbadress:
www.falun.se
Gatuadress:
Hellbergs Väg 7
Postnummer och ort:
79136 Falun
Kommun:
Falu
Verksamhetstyp:
Offentlig förvaltning
Datum för händelsen:
2013-09-19 (Anmälningsdatum: 2013-09-19)
Min funktionsnedsättning:
Synnedsättning/blind
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag är förälder till en elev i klass 1 på Tegelbruksskolan och jag använder min ledarhund som hjälpmedel, då jag hämtar och lämnar dottern. Jag har kommit överens med skolan om en plats, där ledarhunden kan ligga medan jag hämtar och lämnar, nämligen i hallen till dotterns fritidslokal. Det är en mycket öppen plats, där vem som helst kan komma åt hunden, så den fungerar bara då jag själv är i närheten. Om jag däremot ska någon annanstans i skolan, så uppstår problemet, eftersom jag inte får ta med mig hunden till skolans övriga lokaler. Man skyller på allergirisken, trots att det finns klar och tydlig forskning (Magnus Wickman, bland annat), som visar att jag bär med mig lika mycket allergener oavsett om hunden är med eller inte, för hon ligger still vid möten etc. Klassrummet, lärarna, skolsyster och rektor sitter en ganska lång bit från fritidslokalen. Min ledarhund är för mig ett nödvändigt och mycket värdefullt förflyttningshjälpmedel. Ett praktiskt exempel på en diskrimineringssituation på skolan kommer att uppstå nästa vecka, då min dotter har tid för besök hos skolsköterskan. Jag kan inte lämna hunden på platsen i fritids medan vi är inne i skolan; vem som helst kan komma fram och klappa och ”störa” henne där. Jag kan inte ta med hunden till skolsyster, för det vill inte skolan. Jag kan inte lämna hunden hemma, eftersom jag måste direkt vidare till ett annat möte efter besöket hos syster. Jag kan, med andra ord, inte delta eller få samma möjlighet till lärarkontakt som andra föräldrar pga skolans diskriminerande regler, som inte tillåter mig att ta in min ledarhund. Jag anser att detta bryter mot diskrimineringslagen och stödjer mig på den allergiforskning som finns och visar på hur lite allergener en enda ledarhund tillför skolmiljön, om hon vistas där i några minuter. Det finns många, många barn på skolan som har djur hemma och som för med sig allergener till skolan varje dag. Jag går bara in i övriga skolan, utanför fritids, ibland. Jag vill ha samma rättighet som andra föräldrar att kunna ta kontakt med min dotters lärare och annan skolpersonal och att delta vid föräldramöten, utvecklingssamtal eller skolsköterskebesök.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/tegelbruksskolan-hellbergs_vag_falun_2013-09-19

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Kristianstad Arena, Kristianstad 2013-10-25
Tidigare anmälan: resturang tabboulie på kungsholmen, 2013-08-15