Tunnelbanan vid Centralen, Stockholm, 2003-07-20

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Tunnelbanan vid Centralen
Gatuadress:
Vasagatan 11
Postnummer och ort:
Stockholm
Kommun:
Stockholms stad
Verksamhetstyp:
Allmänna kommunikationer
Datum för händelsen:
2003-07-20 (Anmälningsdatum: 2006-02-04)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag använder elrullstol och var som turist helt chockerad av den vidrigt smutsiga hissen ner till tunnelbanan. Väl nere på perrongen upptäckte jag att det var omöjligt att komma in i de nya vagnarna. För stort mellanrum och för högt steg.
Man gav mig då ett tel.nummer att ringa för att någon skulle komma med en ramp några timmar senare. Denne någon maste följa med mig till Skogskyrkogården för att jag skulle kunna gå av tåget. Jag måste då bestämma hur mycket tid jag behövde på kyrkogården för att få någon att möta mig där för min retur.Ganska löjlig procedur. Jag anser att detta är diskriminering.Efter att ha tagit del av vissa av årets anmälan inser jag att ingenting har blivit bättre. Dåligt för Sveriges rykte.

Jag vill att HO sänder denna anmälan vidare till byggnadsnämnden i Stockholms stad som en anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder.

Uppföljning till denna anmälan, 2009-06-22

I maj 2008 ,då jag använde Tbanan var där ingen förändring.
Nu kommer jag att vara i Sthlm i juli i år, så vi får väl se, om något gjorts.

Mvh
Anita Mathisen

Uppföljning till denna anmälan, 2007-09-16

Byggnadsnämnden har inte meddelat mig vilka åtgärder man vidtagit.
Den diskriminerande parten har inte slutat att diskriminera på detta sätt.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till Handikappombudsmannen.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till byggnadsnämnden.

När jag var i Stockholm nu i juli 2007 var situationen den samma , som 2006, alltså måste man beställa ledsagare med ramp, för att komma på och av tåget.
Anita Mathisen

Uppföljning till denna anmälan, 2006-08-10

Den anmälda parten har inte medgett att man diskriminerat mig.
Den diskriminerande parten har inte bett mig om ursäkt.
Den diskriminerande parten har inte slutat att diskriminera på detta sätt.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till HO.

I mitt fall räknas det inte som diskriminering eftersom det inte gällde arbete eller studier.
Vid mitt besök i Stockholm denna sommar, 12 07 tom 23 07 kunde jag notera att tunnelbanan fortfarande icke är helt tillgänglig..Den 18 juli vid resa från Tcentralen till Farsta , den 19 från Tcentralen till Skogskyrkogården och den 21 från Tcenralen till Skanstull måste jag ringa för att få en ramp utlagd mellan tåget ock perrongen. Jag måste dock nämna att de nya blå tågen har mindre avstånd och är därför möjliga att komma på utan ramp, men man vet ju inte vilket tåg, som kommer.

Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/tunnelbanan_vid_centralen_vasagatan_stockholm_2003-07-20

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Postcenter Bergshamra torg, Solna 2006-02-09
Tidigare anmälan: Pioneer Scandinavia AB, Trångsund 2006-01-26