Pioneer Scandinavia AB, Trångsund, 2006-01-26

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Pioneer Scandinavia AB
Webbadress:
www.pioneer.se
Gatuadress:
Nyckelvägen 2
Postnummer och ort:
142 82 Trångsund
Kommun:
Huddinge
Verksamhetstyp:
Shopping
Datum för händelsen:
2006-01-26 (Anmälningsdatum: 2006-01-26)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
begåvningsmässigt funktionshinder
Följden av diskrimineringen:
Annat

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag har köpt en inspelningsbar DVD av märket Pioneer. Bruksanvisningen är för krångligt skriven för att jag och andra ska kunna ta del av och använda den. Den borde finnas i en enklare version. Pioneer borde kontakta Lättläststiftelsen för att omarbeta den.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/pioneer_scandinavia_ab_nyckelvagen__trangsund_2006-01-26

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Tunnelbanan vid Centralen, Stockholm 2006-02-04
Tidigare anmälan: SEB - Skandinaviska Enskilda Banken, Stockholm 2006-01-26