Vartofta Buss/Skaraborgsresor, Vartofta, 2023-06-14

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Vartofta Buss/Skaraborgsresor
Webbadress:
https://vartoftabuss@telia.com,info@skaraborgsresor.se
Gatuadress:
Industrivägen 1
Postnummer och ort:
52175 Vartofta
Kommun:
Falköping
Datum för händelsen:
2023-06-14 (Anmälningsdatum: 2023-06-18)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
Synnedsättning/blind

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag ville ta en bussresa till GeKås i Ullared. Men fick inte åka med pga att jag har ledarhund. Och de ansåg att allergiker har större rätt att åka turistbuss.
Chefen på företaget, Anders bemötte mig väldigt otrevligt under vårat samtal.
På Ge Kås får hunden vara med i affären om vi visar tjänstehundslegitimationen.

Uppföljning till denna anmälan, 2023-06-19


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/vartofta_bussskaraborgsresor-vartofta-industrivagen_2023-06-14

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: SJ 2023-07-05
Tidigare anmälan:
MK Buss AB, Skara 2023-06-18