Västerås stad, Västerås, 2021-09-27

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Västerås stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Västerås stad
Webbadress:
https://www.vasteras.se/
Gatuadress:
Stadshuset
Postnummer och ort:
72187 Västerås
Kommun:
Västerås stad
Datum för händelsen:
2021-09-27 (Anmälningsdatum: 2021-09-27)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Annat
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder, Synnedsättning/blind
Följden av diskrimineringen:
Annat

Beskrivning av diskrimineringen:

Västerås stad tillåter flera företag att ställa ut elscootrar för uthyrning till medborgarna. Dessa scootrar ses slängda lite varstans i staden och är ofta hinder för synsvaga/blinda och i vissa fall i vägen för personer med nedsatt rörlighet. Det är uppenbart att dessa företag inte klarar av att upprätthålla god ordning och hänsyn till funktionshindrade.
Därför vill jag pröva om diskrimineringslagen kan gälla då Västerås stad skriver ut tillstånd för nämnda verksamhet.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 2 § andra stycket och 12 § andra stycket. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Västerås stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende och få kopior av samtliga handlingar som skickas eller mottas av kommunen i mitt ärende.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/vasteras_stad-stadshuset-vasteras_2021-09-27

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Vandrarhem Västervåg, Varberg 2021-10-06
Tidigare anmälan: Food Lab by Tildas, Göteborg 2021-09-26