Vandrarhem Västervåg, Varberg, 2021-08-17

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Varbergs kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Vandrarhem Västervåg
Webbadress:
http://www.vastervag.se/
Gatuadress:
Getterövägen 55
Postnummer och ort:
43293 Varberg
Kommun:
Varberg
Datum för händelsen:
2021-08-17 (Anmälningsdatum: 2021-10-06)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
Synnedsättning/blind

Beskrivning av diskrimineringen:

Ledarhund på vandrarhem

Jag och min man är ledarhundsförare och vi har haft en mångårig relation till vandrarhemmet Västervåg som drivs av DHR i Varberg.
Våra ledarhundar och vi har bott i rum med ingång bälägen direkt vid entrén och därför sällan träffat på andra boende på vandrarhemmet. Våra ledarhundar har aldrig vistats inne på vandrarhemmet, utöver den korta passagen mellan fastighetens ingång och vårt rum, som alltså varit beläget några få steg från huvudingången.

Idag 21-08-17 fick jag telefonsamtal från Dennis Bengtsson som förvaltar Västervåg för DHR-s räkning. Dennis Bengtsson besvarar i detta samtal, min i juni skriftliga ansökan om en semestervistelse i juni 2022. Men via telefonsamtal. Vi är inte välkomna eftersom styrelsen i DHR Varberg, där Dennis Bengtsson är ordförande, beslutat att inte erbjuda ledarhundsförare tillträde till vandrarhemmet. Personer som använder ledarhundar eller assistanshundar är inte välkomna, eftersom det kan komma allergiker.
I båda byggnaderna finns sedan tidigare rum dit ledarhundar och deras förare varit anvisade att bo. Jag är förvånad över att tjänstehundar, vars närvaro är ett villkor för att vi ska kunna röra oss fritt,, inte har rätt att vistas på vandrarhem drivet av DHR.
Vi vill också kunna semestra vid havet och i en för ledarhundar och människor fin miljö.
Rummen som erbjudits har varit separerade och det är oförklarligt att vi plötsligt blir avvisade med motivering att det kan komma allergiker.
Synskadades riksförbund och astma och allergiförbundet har sedan många år en överenskommelse som gynnar båda parter. Professor Magnus Wickman har också skrivit en text där han förklarar att de med allvarlig hundallergi är så få att sannolikheten att de ska befinna sig på samma plats som ledarhundsekipage är minimal.
överenskommelsen och Magnus Wickmans text finns på Sveriges Ledarhundsförares hemsida: ledarhund.nu.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 2 § andra stycket och 12 § andra stycket. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Varbergs kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende och få kopior av samtliga handlingar som skickas eller mottas av kommunen i mitt ärende.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/vandrarhem_vastervag-varberg-getterovagen_2021-08-17

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Tidigare anmälan: Västerås stad, Västerås 2021-09-27