Västtraffik, Göteborg, 2017-03-23

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Västtraffik
Gatuadress:
Valands spårvagnshållplats
Postnummer och ort:
Göteborg
Kommun:
Göteborgs stad
Datum för händelsen:
2017-03-23 (Anmälningsdatum: 2017-03-23)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
Synnedsättning/blind
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Inget utrop på utsidan av spårvagn 10 idag på Valands hållplats kl. 13.05 cirka. Stod och väntade på treans spårvagn. Det kom en vagn utan utrop på utsidan så jag var tvungen att gå på och fråga som så ofta. Nej, det var inte trean utan tian.

Så här får jag göra flera gånger i veckan. Ibland kan det komma tre spårvagnar efter varandra och alla saknar utrop på utsidan. Antingen är utropet avstängt, trasigt eller så är volymen så låg att det inte hörs vad den automatiska rösten säger.

Det här har jag ringt och mejlat till Västtraffik och Spårvägen om enda sedan jag flyttade till Göteborg för fyra år sedan. Det har inte skett någon förbättring. Nu vill jag att DO prövar om det här kan räknas som diskriminering på grund av otillgänglighet.

Som ett tankeexperiment kan man fundera på hur seende människor skulle reagera om var tredje spårvagn var utan skyllt eller med så suddiga skyltar att det inte gick att läsa.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/vasttraffik-goteborg-valands_sparvagnshallplats_2017-03-23

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: X-trafik, Söderhamn 2017-04-10
Tidigare anmälan: SF bio, Stockholm 2017-03-15