Västtrafik, 2018-05-25

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Västtrafik
Gatuadress:
Stationsgatan 7
Postnummer och ort:
54123 Skövde
Kommun:
Hallsberg
Datum för händelsen:
2018-05-25 (Anmälningsdatum: 2018-06-09)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
Synnedsättning/blind, Hörselnedsättning/döv

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag skulle resa från Örebro till Flen och ringde sj för att boka ledsagning i Hallsberg där jag skulle byta tåg. Säljaren på sj sa att eftersom det var Västtrafik som körde från Örebro till Hallsberg måste jag boka ledsagningen hos dem. Jag ringde Västtrafik, men där sa man att de inte hade någon ledsagning i Hallsberg. Jag kunde alltså inte få hjälp att byta tåg och kunde därför inte genomföra min resa som jag hade tänkt.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/vasttrafik_2018-05-25

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: JO, Stockholm 2018-06-12
Tidigare anmälan: SJ 2018-06-09