JO, Stockholm, 2018-05-09

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
JO
Webbadress:
http://www.jo.se
Gatuadress:
Postnummer och ort:
Stockholm
Kommun:
Datum för händelsen:
2018-05-09 (Anmälningsdatum: 2018-06-12)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Annat
Min funktionsnedsättning:
Synnedsättning/blind
Följden av diskrimineringen:
Annat

Beskrivning av diskrimineringen:

Våren 2017 anmälde jag DO till DO för bristande tillgänglighet då de skickat ett beslut i ett tillsynsärende per post trots att jag berättat att jag är blind och önskat få beslutet digitalt. Pappersbrev går inte att läsa för mig. DO valde att lägga ner ärendet pga risk för jäv. De hänvisade mig därför till JO, JK eller en antidiskiminerngsbyrå. jag valde att gå vidare till Jo och snabbt fick jag ett beslut från JO den 9 maj 2018 med nummer dnr 3008-2018. JO skickade visserligen beslutet digitalt, men märk väl – i en oläsbar PDF-fil. Detta är ett vanligt förekommande problem – inte minst inom myndigheterna. Ofta skannas beslut in som en bild och bilder går inte att läsa med skärmläsare som är ett vanligt hjälpmedel för personer med synnedsättning. Jo har troligen gjort samma sak -skannat in beslutet som en bild, trots att de vet att jag är blind. De har aktivt gått in och gjort en från början tillgänglig fil otillgänglig för mig. jag kunde inte läsa beslutet och anser mig vara diskriminerad som blind pga bristande tillgänglighet. Jag känner mig kränkt och illa bemött. Det är illa att JO gör i princip samma sak som min anmälan berörde. Jag tycker det känns viktigt att DO lyfter det här och utreder vidare. Att inte kunna ta del av tillgänglig info är ett struktruellt problem som dagligen diskriminerar personer med synnedsättning. Det här är bara exempel på två fall.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/jo_stockholm_2018-05-09

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Lidingö Stad Tekniska förvaltningen, Lidingö 2018-09-03
Tidigare anmälan: Västtrafik 2018-06-09