Werséns, Åre, 2005-04-14

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Werséns
Gatuadress:
Torget, Box 63
Postnummer och ort:
830 13 Åre
Kommun:
Åre
Verksamhetstyp:
Restauranger och dylikt
Datum för händelsen:
2005-04-14 (Anmälningsdatum: 2005-04-14)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag använder rullstol.

Werséns består av två våningar; på nedervåningen serverar man täljstensbiff, på övervåningen (gatuplan) har man bar och serverar enklare mat som exempelvis pizza.

Torsdagen den 14 april besökte jag och 7 andra deltagare i ett skidläger som anordnats av DUNS Uppsala Werséns i Åre för att äta. Vi var ca 15 personer totalt, varav 8 personer som använder rullstol. Vi kunde konstatera att det till entrén finns ett steg från ”gatan” (gård) in. Vidare fanns också ett till steg från ”entréhallen” till själva restaurangen. För att klara av dessa steg var de av oss som använder rullstol tvungna att få hjälp. Vi kände oss diskriminerade. Vid förfrågan sade personalen att det fanns ramper men att man inte hade dessa ute permanent. Jag och alla andra upplever detta som att Werséns säger att man inte vill att personer som använder rullstol ska besöka restaurangen.

Lördagen den 16 april besökte jag och en annan av ledarna för skidlägret, som också använder rullstol, ånyo Werséns. Denna gång på deras övervåning för att äta lunch. Det visade sig att man även till denna entré inte brytt sig om att åtgärda det steg som finns från gatan. Väl inne kunde vi konstatera att det finns en väl fungerande och dimensionerad tillgänglig toalett, vilket kan te sig märkligt då inte entrén är tillgänglig.

Vi påtalade problemet för personalen och förklarade att de enligt föreskrifterna om enkelt avhjälpta hinder är skyldiga att ordna detta. Det visade sig också att den person som driver Werséns också är den som äger huset. Fastighetsägare och verksamhetsägare är alltså samma person. Min kompis lämnade sitt namn och sina telefonnummer med anmodan om att ägaren skulle kontakta honom för att diskutera vad Werséns kan göra för att åtgärda sin bristande tillgänglighet.

Nu (2005-05-01), två veckor senare, kan vi konstatera att ägaren inte har hört av sig och jag vill därför anmäla Werséns för diskriminering på grund av att lokalerna är otillgängliga. I det här fallet bör den påpekade otillgängligheten falla under Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder och jag vill därför att Handikappombudsmannen, förutom sin egen utredning, sänder min anmälan som en anmälan om enkelt avhjälpta hinder till Åre kommun. Eftersom jag inte litar på att Åre kommun inlett arbetet med dessa vill jag dock att Handikappombudsmannen gör en egen utredning.

Jag hoppas att Werséns förstår att man gör sig skyldig till diskriminering, kräver att Werséns åtgärdar sin bristande tillgänglighet och jag, samt hela gruppen av lägerdeltagare, förväntar oss en ursäkt.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/wers%e9ns_torget_box__are_2005-04-14

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Kaktus, Åre 2005-04-16
Tidigare anmälan: Ola Alm/Arbetsförmedlingen, Landskrona 2005-04-04