X-trafik, Söderhamn, 2017-06-18

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
X-trafik
Webbadress:
http://www.x-trafik.se
Gatuadress:
Köpmangatan 3
Postnummer och ort:
82623 Söderhamn
Kommun:
Ockelbo
Datum för händelsen:
2017-06-18 (Anmälningsdatum: 2017-06-18)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
Synnedsättning/blind, Kognitiv funktionsnedsättning
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Nya uppgifter till anmälan, diarienummer: ANM 2017/684

Datum för kompletteringen: 2017-06-06

Per Rosqvist
19841004-2470
Marstrandsvägen 62
81630 Ockelbo
0297-406 62
0709-56 86 87
per_rosqvist@allmail.net

OBS Den här kompletteringen har redan skickats till DO och till X-trafik.

Nya förutsättningar

Från och med 2017-06-01 har X-trafik börjat tillhandahålla ledsagning i samband med tågresor, även i Ockelbo kommun. Det här är givetvis ett steg i rätt riktning. Men Jag är tyvärr fortfarande beroende av färdtjänst (subvensionerade taxiresor) för att kunna utföra viktiga ärenden/vara med på fritidsaktiviteter utanför Ockelbo kommun. Det här är en redogörelse för min nuvarande situation.

Eftersom den ledsagning som X-trafik tillhandahåller enbart kommer att erbjudas i samband med tågtrafik kommer jag inte att kunna utnyttja de bussförbindelser som finns mellan Ockelbo och andra kommuner. Om jag ska göra en tågresa måste jag beställa färdtjänstresan till stationen så att jag är framme vid mötesplatsen där ledsagaren ska hämta mig, minst en kvart innan tåget avgår. Det här beror på att jag måste ha tid att komma i kontakt med min ledsagare i så pass god tid att han/hon hinner leta upp mig och hjälpa mig ombord på tåget innan det avgår. När man använder färdtjänst är det osäkert vilket klockslag man får en bil. Därför kan det bli så att jag kan behöva vara på stationen i uppemot en timme innan mitt tåg ska avgå. Samma sak gäller när jag ska använda färdtjänst från ett tåg till själva resmålet. Jag måste åtminstone ha tio minuters marginal från att tåget beräknas komma fram till att min färdtjänstbil går, så att ledsagaren hinner leta upp mig och visa mig till mötesplatsen där färdtjänstchauffören ska hämta mig. Allt det här innebär att det är relativt stor sannolikhet att jag behöver ta ett tidigare tåg på ditvägen än vad jag skulle behövt om jag inte hade varit beroende av färdtjänst. Det är förstås lika sannolikt att motsvarande scenario inträffar på hemvägen. Dessutom: Skulle det uppstå förseningar under resvägen så skulle ju allting förskjutas ytterligare. Allt som allt innebär en resa på det sättet, fram och tillbaka mellan exempelvis grannkommunerna Ockelbo och Gävle, fyra färdtjänstresor och två tågresor. Och sannolikheten för att det skulle uppstå försening någonstans på en sådan rutt kan man inte bortse ifrån. Om jag skulle behöva åka på det här sättet måste jag alltså avsätta en hel dag för att kunna utföra ett timslångt ärende i exempelvis Gävle. Och om jag exempelvis ska åka till Sandviken, som inte har tågförbindelse till Ockelbo, måste jag först åka tåg till Gävle, och därefter byta tåg, för att ta mig till Sandviken. OBS Sandviken är också grannkommun till Ockelbo. Om man som icke-färdtjänstanvändare skulle behöva ta dagens tidigaste/senaste tåg för att få tidsschemat att hålla, kanske jag som färdtjänstanvändare inte alls skulle kunna åka om det inte skulle finnas tid/möjlighet för mig att övernatta i samband med resan.

Tre dagar i veckan får jag hjälp av kommunens boendestödspersonal med att utföra viktiga hushållssysslor så som städning, tvätt och matinköp. Dessutom står jag till arbetsmarknadens förfogande på 50 procent (20 timmar i veckan). Så om jag förväntas avsätta en hel dag varje gång jag behöver ta mig någonstans utanför Ockelbo kommer mitt liv helt enkelt inte att fungera. Vilket jag tidigare har klargjort är
jag beroende av att kunna åka utanför Ockelbo för att bland annat kunna sköta myndighetskontakter och uträtta andra nödvändiga ärenden, delta i föreningslivet, vara med på olika fritidsaktiviteter, och besöka anhöriga.

När jag fick veta att X-trafik skulle börja erbjuda ledsagning även i Ockelbo, tog jag reda på vilka förutsättningar som gäller vid X-trafiks ledsagning. Jag hörde av mig till X-trafik, och förklarade varför deras ledsagning inte skulle ge mig det stöd som jag är beroende av. Två veckor senare (2017-06-05) fick jag ett telefonsamtal ifrån en av färdtjänsthandläggarna, som meddelade att mitt färdtjänstbeslut inte skulle förändras på något sätt.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/x-trafik-kopmangatan_soderhamn_2017-06-18

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Region Örebro län, 2017-06-19
Tidigare anmälan: Kalmar Sim, Kalmar 2017-06-08