Region Örebro län, , 2017-03-23

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
region Örebro län
Gatuadress:
Postnummer och ort:
Kommun:
Datum för händelsen:
2017-03-23 (Anmälningsdatum: 2017-06-19)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
Synnedsättning/blind, Hörselnedsättning/döv
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Det här handlar om sjukresor. I Region Örebro län får den som ska besöka sjukhus eller vårdcentral åka gratis på länstrafikens bussar om den kan visa upp en kallelse som gäller för besöket. Är man däremot beroende av färdtjänst för att ta sej till vårdinrättningen gäller inte samma regel. Då måste man betala ordinarie färdtjänsttaxa. För mej är det en uppenbar diskriminering eftersom jag, som färdtjänstkund får betala för en sjukresa som andra som kan resa med länstrafikens bussar får gratis.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/region_orebro_lan_2017-03-23

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Servicekontoret I Örebro Försäkringskassan, pensionsmyndighet, skattemyndighet, Örebro 2017-06-24
Tidigare anmälan: X-trafik, Söderhamn 2017-06-18