Beringskolan, Örkelljunga, 2013-02-07

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Örkelljunga kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Beringskolan
Gatuadress:
Skolgatan
Postnummer och ort:
28634 Örkelljunga
Kommun:
Örkelljunga
Verksamhetstyp:
Utbildning
Datum för händelsen:
2013-02-07 (Anmälningsdatum: 2013-03-04)
Den som diskriminerades blev det i egenskap av:
Student eller sökande till studier
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Min son i klass 1a på Beringskolan har cerebral pares, vilket innebär rörelsehinder. När vårterminen 2013 startade var renoveringen klar av ”Kyrkskolan” på Beringskolan och Min sons klass skulle ha ämnet bild på ovanvåningen. Trots att hela byggnaden är totalrenoverad under hösten 2012, har man inte anpassat byggnaden med hiss, och därmed är inte byggnaden tillgänglig för alla elever på skolan. Min son kan inte gå i trappor själv då han går med rollator. Till en början gav vi föräldrar tillstånd att assistenten fick gå med honom i trappan, men då vi föräldrar själva ogärna går med honom i trappor, då han har svårt att styra benen själv anser vi det är för stora risker att man faller, både för honom och för den som håller i honom, därför förbjöd vi sedan assistenten att gå med honom i trappor, då vi inte vill riskera att någon olycka händer.
Vi tog kontakt först med klasslärare, sedan med rektor och påtalade att det var fel att använda ett klassrum där inte alla i klassen kan ta sig till.
Lösningen från skolan blev då att min son inte skulle ha bild med sina klasskamrater, utan han skulle istället vara kvar i ordinarie klassrummet och ha svenska istället.

Vi anser att kommunen gjort ett stort misstag när de renoverat skolan nyligen, men inte tillgänglighetsanpassat lokalerna så att alla elever kan vara med i undervisningen.
Är det tänkt att ovanvåningen ska användas som undervisningslokaler måste det också gå att ta sig dit även för elever som är rörelsehindrade. Det är diskriminerande att min son inte kan delta i undervisningen, eftersom han inte kan ta sig till lokalen där undervisningen sker, då det saknas hiss. Det som också är diskriminerande är att skolan löste det hela med att han aldrig ska få ha ämnet bild, utan han får sitta kvar i klassrummet och ha svenska istället. Min son ska ha samma rätt som sina klasskamrater att ha alla ämnen, trots sitt rörelsehinder, dessutom skulle ämnet bild vara bra för hans handmotorik.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 12 §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Örkelljunga kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende och få kopior av samtliga handlingar som skickas eller mottas av kommunen i mitt ärende.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/beringskolan-skolgatan-orkelljunga_2013-02-07

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Restaurang, Pizzeria &Pub Hamngatan 14, Ystad 2013-05-16
Tidigare anmälan: Hotell Waxholm, Vaxholm 2013-03-03