Restaurang, Pizzeria &Pub Hamngatan 14, Ystad, 2013-05-15

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Ystads kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Restaurang, Pizzeria &Pub Hamngatan 14
Gatuadress:
Hamngatan 14
Postnummer och ort:
27143 Ystad
Kommun:
Ystad
Verksamhetstyp:
Restauranger och dylikt
Datum för händelsen:
2013-05-15 (Anmälningsdatum: 2013-05-16)
Den som diskriminerades blev det i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Kan inte med rullstol komma in i restauranglokalen. Detta trots att bygglovet vid ombyggnaden för ung 3-4 år sedan klart och tydligt talades om att en ramp skulle byggas på gården. Denna ramp byggdes aldrig.
Kan inte med rullstol besöka uteserveringen omedelbart norr om restaurangen, då denna har en ramp som inte kan användas, är för brant.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 12 §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Ystads kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende och få kopior av samtliga handlingar som skickas eller mottas av kommunen i mitt ärende.

Uppföljning till denna anmälan, 2013-05-24

Byggnadsnämnden har inte meddelat mig vilka åtgärder man vidtagit.
Den diskriminerande parten har inte medgett att man diskriminerat mig.
Den diskriminerande parten har inte bett mig om ursäkt.
Jag är nöjd med resultatet av min anmälan till Handikappombudsmannen/Diskrimineringsombudsmannen.
Jag är nöjd med resultatet av min anmälan till byggnadsnämnden.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/restaurang_pizzeria_pub_hamngatan_ystad-hamngatan_2013-05-15

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Chelsea, Göteborg 2013-08-01
Tidigare anmälan: Beringskolan, Örkelljunga 2013-03-04