Brommaplans Vårdcentral, Bromma, 2017-02-07

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Stockholms stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Brommaplans Vårdcentral
Gatuadress:
Klädesv. 12 – 14
Postnummer och ort:
16876 Bromma
Kommun:
Stockholms stad
Verksamhetstyp:
Hälso- och sjukvård
Datum för händelsen:
2017-02-07 (Anmälningsdatum: 2017-02-07)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder, allergi
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Se även bifogade bilderna som även innnehåller texten.

Troligen Stadens ansvar?

Vägen från RH-platserna till ytterdörren, lutar och tegelplattorna är ojämna.

Profis ansvar?

Dörröppnare finns med det är svårt att stå stilla med rullstolen för att kunna trycka på den, så min teknik är att ta sats trycka på knappen sedan rullar jag automatisk bakåt och måste ta sats igen för att kunna komma in genom ytterdörren, och det är inte lätt att komma in p.ga. alla lutningar oc hatt det är ganska brant.

Utöver det vore det “nödvändigt” / önskvärd med en tydligt markering kring rökförbud vid denna entré, och gärna hela sträckan från RH-platserna till entré, (samt ett utskick för personer som jobbar i dessa lokaler då det inte sällan är de som står och röker).

Vårdcentralens ansvar?

Jag når precis inte nummerlapparna (kan ej trycka fram en) samt att den speciella ”luckan” som finns för rullstolsburna / kortvuxna är felmonterat och ej i bruk.

Allt annat är bra, som RH-platser nära (dock ändå problem vid snö/is), övriga dörröppnaren finns, hissen fungerar bra (bra placering av knapparna) samt att personalen på Brommaplans vårdcentral är kunniga och kompetenta.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 12 §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Stockholms stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende och få kopior av samtliga handlingar som skickas eller mottas av kommunen i mitt ärende.

Uppföljning till denna anmälan, 2017-05-05

Handikappombudsmannen/Diskrimineringsombudsmannen har avslutat mitt ärende.
Byggnadsnämnden har avslutat mitt ärende.
Byggnadsnämnden har inte meddelat mig vilka åtgärder man vidtagit.
Den diskriminerande parten har inte medgett att man diskriminerat mig.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till byggnadsnämnden.

Ej hört något i detta ärende från byggnadsnämnden eller utövaren men utövaren använder numera "platsen vid den tillgängliga luckan" och verkar utreda möjligheten för anpassning av luckan.
Jag tog själv kontakt med DO och fick följande svar:
"Vad avser anmälningen har DO har registrerat och gått igenom uppgifterna i dessa. DO planerar inga tillsynsåtgärder med anledning av uppgifterna men de har gett oss värdefull information för DO:s framtida arbete.
När DO gör en bedömning om myndigheten ska inleda en tillsyn eller inte utgår DO från vissa kriterier. Du kan läsa mer om dessa kriterier på DO:s hemsida. Om du vill veta mer om DO:s tillsynsarbete och vart du kan vända dig kan du följa nedanstående länkar.
http://www.do.se/att-anmala/hur-bedomer-do-anmalningar/"

Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/brommaplans_vardcentral-kladesv_2017-02-07

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Liljeholmen parkeringsgarage, Stockholm 2017-02-08
Tidigare anmälan: Clas Ohlson, Stockholm 2017-02-06