Budda Khan Teppanyaki, Solna, 2021-12-31

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Budda Khan Teppanyaki
Webbadress:
https://buddakhan.se/
Gatuadress:
Stärntorget 2
Postnummer och ort:
16979 Solna
Kommun:
Solna stad
Datum för händelsen:
2021-12-31 (Anmälningsdatum: 2021-12-31)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder, psykisk funktionsnedsättning
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

När jag skulle sätta oss för att äta så vägrade de oss tillgång till ett bord nära bandet. Jag har assistanshund som jag behöver ha med mig, och maten ligger skyddad så assistanshunden skulle inte kunna kontanimera maten. Assistanshunden ligger också still under bordet.
Fick endast sitta vid ett bord som inte var nära bandet som skulle då innebära att gå fram och tillbaka mellan bandet och bordet vilket inte är optimalt pga smärta i kroppen.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/budda_khan_teppanyaki-solna-starntorget_2021-12-31

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Döner Factory Avenyn, Göteborg 2022-02-25
Tidigare anmälan: Kulturbolaget, Malmö 2021-12-26