Centralstationen Uppsala, Uppsala, 2004-04-12

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Centralstationen Uppsala
Gatuadress:
Kungsgatan
Postnummer och ort:
Uppsala
Kommun:
Uppsala
Verksamhetstyp:
Allmänna kommunikationer
Datum för händelsen:
2004-04-12 (Anmälningsdatum: 2004-04-12)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag nekades tillträde till verksamheten

Beskrivning av diskrimineringen:

Först och främst vill jag att HO utreder det lagliga i hela SJ:s förfarande för resor för personer som använder rullstol. Tågen är otillgängliga. Till följd av det måste man boka biljett samt ledsagning minst en dag i förväg. Detta är diskriminering eftersom övriga resenärer inte behöver göra detta.

Jag hade dagen innan bokat biljett och ledsagning. När jag kom till centralen gick jag in på kundservice och anmälde mig. De sa att det bara var att sitta ner och vänta på att tåget skulle komma. Sedan ringde dom till tåget och där uppgav man, enligt uppgift, att tåget var fullt så de kunde inte ta någon person i rullstol. Detta alltså trots att jag hade biljett till just den avgången och bokat ledsagning i angiven tid.

Uppföljning till denna anmälan, 2005-09-20

Den anmälda parten har inte medgett att man diskriminerat mig.
Den diskriminerande parten har inte bett mig om ursäkt.
Den diskriminerande parten har inte slutat att diskriminera på detta sätt.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till HO.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/centralstationen_uppsala_kungsgatan_uppsala_2004-04-12

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Restaurang Rififi, Uppsala 2004-09-29
Tidigare anmälan: Generellt i många städer, 2004-04-09