Generellt i många städer, , 2004-04-09

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Generellt i många städer
Gatuadress:
Postnummer och ort:
Kommun:
Verksamhetstyp:
Gatumiljö, parker och dylikt
Datum för händelsen:
2004-04-09 (Anmälningsdatum: 2004-04-09)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Ofta används kullersten som markbeläggning i äldre stadsdelar istället för exempelvis asfalt, vilket är sämre ur handikappsynpunktmycket eftersom det försvårar eller omöjliggör framkomligheten.

Det borde finnas en lag som säger att om det finns lämpligare byggnadsmaterial, gatubeläggningar för handikappade så skall dessa användas precis som det finns lagar om kemikaler som säger att om det finns mindre farliga skall dessa användas.

Jag vill inte anmäla någon speciell stad eller kommun utan snarare någon mer generellt ansvarig myndighet.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/generellt_i_manga_stader__2004-04-09

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Centralstationen Uppsala, Uppsala 2004-04-12
Tidigare anmälan: Forex Uppsala, Uppsala 2003-08-18