Sankta Karin kyrkruin, Visby, 2006-06-29

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Sankta Karin kyrkruin
Gatuadress:
Stortorget
Postnummer och ort:
Visby
Kommun:
Gotland
Verksamhetstyp:
Kultur
Datum för händelsen:
2006-06-29 (Anmälningsdatum: 2006-07-09)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

En tröskel på ca 20 cm försvårar eller omöjliggör att man som rullstolsanvändare kommer in i kyrkruinen. En enkel träramp kunde lätt avhjälpa hindret till en försumbar kostnad. Gotlands kommun och Länsmuseet Gotland verkar inte vara intresserade av att göra sitt kulturarv tillgängligt för alla. Därför fick jag stanna utanför.

Kopia av anmälan sänd till Länsmuseet Gotland.

Jag vill att HO sänder denna anmälan vidare till byggnadsnämnden i Gotlands kommun som en anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/sankta_karin_kyrkruin_stortorget_visby_2006-06-29

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Clarion Hotel Wisby, Visby 2006-07-09
Tidigare anmälan: Wisby Restarang, Visby 2006-07-09