CSN, 2022-08-31

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
CSN
Webbadress:
https://www.csn.se
Gatuadress:
Postnummer och ort:
Kommun:
Datum för händelsen:
2022-08-31 (Anmälningsdatum: 2022-10-10)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Annat
Min funktionsnedsättning:
Synnedsättning/blind
Följden av diskrimineringen:
Annat

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag fick besked på min ansökan om studielån och utökat lån men kunde inte ta del av den då den var i form av en pdf-fil i bildformat vilket omöjliggör för mig som blind att läsa det då skärmläsningsprogrammen inte kan läsa det.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/csn_2022-08-31

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Västtrafik AB, Skövde 2022-11-21
Tidigare anmälan: Valdemarsro Gymnasiesärskolan i Malmö , Malmö 2022-09-12