Resande, Stockholm, 2003-06-13

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Resande
Gatuadress:
Från Regeringsgatan
Postnummer och ort:
Stockholm
Kommun:
Stockholms stad
Verksamhetstyp:
Färdtjänst
Datum för händelsen:
2003-06-13 (Anmälningsdatum: 2003-06-13)
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Resande som från Regeringsgatan till Enskededalen borde tagit ca 20 – 30 minuter i högtrafik tog 1 timme och 15 minuter. Samplanering där hämtning skulle ske vid PUB. Från Gallerian till PUB tog det ca 8 minuter, därefter en väntan i en varm färdtjänst-buss på dryga 30 minuter.
Nu visade det sig att chauffören valde att själv samplanera. Det hade varit helt okej om jag inte haft en tid att passa. Missade intervju av tilltänkt personlig assistent, något som är en katastrof.
Att arbeta som chaufför inom färdtjänsten borde innebära att man fått en utbildning som även innefattar vett och etikett. Men det är dåligt med den varan, både hos den nu gällande chauffören och många, många andra.
Som resenär utsätts man för rasism, diskriminering, fördomar och attityder. En hygien som är under all kritik och skitiga bussar som ingen tunnelbaneresenär skulle ens befatta sig med.
Jag missade en viktig intervju, dyrbar tid som gick till spillo.

Uppföljning till denna anmälan, 2005-09-20

HO har fört en dialog med den diskriminerande parten.
Den anmälda parten har inte medgett att man diskriminerat mig.
Den diskriminerande parten har inte bett mig om ursäkt.
Den diskriminerande parten har inte slutat att diskriminera på detta sätt.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till HO.

HO la ner arbetet med anmälan efter att SJ skrivit sin version av händelsen. Jag blev så arg att jag i ren ilska rev brevet så tyvärr har jag inte skrivelsen kvar.

Uppföljning till denna anmälan, 2005-09-20

Den anmälda parten har inte medgett att man diskriminerat mig.
Den diskriminerande parten har bett mig om ursäkt.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till HO.

ho kommer att återkomma till mig för vidare diskussion efter att de varit i kontakt med berörd part.

Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/resande_fran_regeringsgatan_stockholm_2003-06-13

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Stockholms Läns Landstíngs Färdtjänstnämnd, Stockholm 2003-06-17
Tidigare anmälan: Drottningholm, Lovön 2003-05-25