Forex Uppsala, Uppsala, 2003-08-18

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Forex Uppsala
Webbadress:
www.forex.se
Gatuadress:
Fyris torg 8
Postnummer och ort:
753 10 Uppsala
Kommun:
Uppsala
Verksamhetstyp:
Banker, post och försäkring
Datum för händelsen:
2003-08-18 (Anmälningsdatum: 2003-08-18)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Augusti 2002 besökte jag Forex i Uppsala för att växla in pengar. Jag konstaterade då att deras ingång inte var tillgänglig; den har ett trappsteg och är väldigt smal. Jag påtalade då det för personalen som lovade att ta upp det med sin chef. Denne skulle i sin tur höra av sig till mig om vilka åtgärder man ämnade vidta. Jag har dock inte hört av Forex.

Igår besökte jag för andra gången i mitt liv Forex Uppsala för att växla in pengar. Ingången till växlingskontoret ser ut precis likadant som för ett år sedan. Ingenting har alltså gjorts för att tillgängliggöra verksamheten för personer med funktionshinder. Jag vidtalade igår därför chefen som ursäktade sig och hänvisade till att fastighetsägaren – AP Fastigheter – påstått att man inte kan ordna ingången. Detta är dock helt befängt, med tanke på att man med en enkel kil/ramp skulle kunna göra åtminstone entrén tillgänglig för personer som använder rullstol på mindre än en eftermiddag.

Det är uppenbart att det hos Forex saknas både en vilja, en förståelse och ett engagemang för att tillgängliggöra sin verksamhet och jag ber nu HO att utreda vilka eventuella lagöverträdelser man därmed gör sig skyldiga till.

Uppföljning till denna anmälan, 2007-05-15

Handikappombudsmannen har avslutat mitt ärende.
Den diskriminerande parten har inte medgett att man diskriminerat mig.
Den diskriminerande parten har inte bett mig om ursäkt.
Den diskriminerande parten har inte slutat att diskriminera på detta sätt.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till Handikappombudsmannen.

Tröskeln är fortfarande kvar. Vad sysslar Uppsala kommuns stadbyggnadskontor med egentligen?!

Uppföljning till denna anmälan, 2006-10-04

HO har fört en dialog med den diskriminerande parten.
Den anmälda parten har inte medgett att man diskriminerat mig.
Den diskriminerande parten har inte bett mig om ursäkt.
Den diskriminerande parten har inte slutat att diskriminera på detta sätt.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till HO.

Trottoaren utanför Forex har visserligen höjts, men det kvarstår en tröskel i entrén som definitivt är ett sk "enkelt avhjälpt hinder" som ska åtgärdas enligt PBL 17 kap 21a §.

Uppföljning till denna anmälan, 2005-09-20

HO har fört en dialog med den diskriminerande parten.
Den anmälda parten har inte medgett att man diskriminerat mig.
Den diskriminerande parten har inte bett mig om ursäkt.
Den diskriminerande parten har inte slutat att diskriminera på detta sätt.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till HO.

Uppföljning till denna anmälan, 2005-09-20

Den anmälda parten har inte medgett att man diskriminerat mig.
Den diskriminerande parten har inte bett mig om ursäkt.
Den diskriminerande parten har inte slutat att diskriminera på detta sätt.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till HO.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/forex_uppsala_fyris_torg__uppsala_2003-08-18

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Generellt i många städer, 2004-04-09
Tidigare anmälan: Svensk Form, Stockholm 2003-06-03