Svensk Form, Stockholm, 2003-06-03

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Svensk Form
Gatuadress:
Skeppsholmen
Postnummer och ort:
Stockholm
Kommun:
Stockholms stad
Verksamhetstyp:
kultur
Datum för händelsen:
2003-06-03 (Anmälningsdatum: 2003-06-03)
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

För att komma in i Svensk Forms lokaler på Skeppsholmen med rullstol måste man vandra runt den stora bygggnaden i nästan ett helt varv. Från gatan ser man endast en avskrämmande trappa som leder från trottoaren upp till ingången. Att det finns ett sätt att ta sig runt huset med rullstol syns inte från gatan. Möjligheten uppmärksammas inte genom exemplevis skyltning.

Efter att ha vandrat runt huset kommer man fram till lokalernas entré som består av en bred tröskel med en yttre nivåskillnad på ca 12 cm och en inre nivåskillnad på ca 7 cm. Eftersom entrédörren var öppen p g a det fina vädret och eftersom jag satt länge framför dörren, kom en anställd ut och erbjöd sig att ta fram en träramp för att överbrygga den ytttre nivåskillnaden. .

Hur är det tänkt att besökare med rullstol ska ta sig in när dörren är stängd och ingen från personalen är i närhet?

Framför allt, hur kan man planera en lösning som gör besökaren beroende av personalen på detta sätt? Är det Dependence by Design som Design Forum vill främja?

Det finns ingen ursäkt för att ha tröskeln kvar. Det finns framför allt ingen ursäkt för att ta bort den tidigare breda uppgången utan trappsteg från trottoaren upp till entrén och ersätta den med trappan.

Om Svensk Design vill vara med i arbetet för ett tillgängligare Stockholm, om Svensk Design vill vara ett skyltfönster för de värden – demokrati och mångfald – som det officiella Sverige säger sig stå för, har man ordentligt misslyckats.

Det borde vara självklart att offentliga medel till diskriminerande verksamheter frysas tills alla delarna av allmänheten slipper stigmatiserande särbehandling.

Uppföljning till denna anmälan, 2005-09-20

HO har fört en dialog med den diskriminerande parten.
Den anmälda parten har medgett att man diskriminerat mig
Den diskriminerande parten har inte bett mig om ursäkt.
Den diskriminerande parten har inte slutat att diskriminera på detta sätt.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till HO.

På min anmälan svarade Svensk form med
inscannat brev där Svensk form skyller på fastighetsägaren 2003-07-17
inscannat brev där Svensk form lovar att sätta upp ett skylt 2003-09-30

Efter dessa svar avstått jag från att driva saken vidare eftersom det kändes meningslöst.

Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/svensk_form_skeppsholmen_stockholm_2003-06-03

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Forex Uppsala, Uppsala 2003-08-18
Tidigare anmälan: Stockholms Läns Landstíngs Färdtjänstnämnd, Stockholm 2003-06-17