Harrys, Umeå, 2019-05-04

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Umeå kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Harrys
Webbadress:
https://www.harrys.se/restauranger/umea/
Gatuadress:
Renmarkstorget 6
Postnummer och ort:
90326 Umeå
Kommun:
Umeå
Datum för händelsen:
2019-05-04 (Anmälningsdatum: 2019-05-04)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Jag rapporterar en verksamhet som diskriminerar, jag blev inte diskriminerad
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
Följden av diskrimineringen:
Annat

Beskrivning av diskrimineringen:

Finns ingen dörröppnare varken på ytterdörren eller till handikappstoaletten. Pratade med personalen och de hade försökt men ej fått gehör för att installera detta.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 2 § andra stycket och 12 § andra stycket. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Umeå kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende och få kopior av samtliga handlingar som skickas eller mottas av kommunen i mitt ärende.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/harrys-renmarkstorget_umea_2019-05-04

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: SJ 2019-05-09
Tidigare anmälan: Folktandvården i Finspång, Finspång 2019-02-06