Lidingö Stad Tekniska förvaltningen, Lidingö, 2018-08-21

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Lidingö Stad Tekniska förvaltningen
Webbadress:
http://lidingostad.se
Gatuadress:
Lidingö Stad
Postnummer och ort:
18130 Lidingö
Kommun:
Lidingö stad
Datum för händelsen:
2018-08-21 (Anmälningsdatum: 2018-09-03)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Annat
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

I början av sommaren fick alla vi boende i hyreslägenheter via Lidingö Stad ett brev med informationen att bostadsrättsföreningen X hissar skall renoveras under sommar/höst 2018, en port i taget och varje etapp skall ta 5 veckor. Detta kommer Lidingö stad kompensera de boende för med en ersättning av en halv månadshyra, ingen annat förslag på lösning erbjöds. Jag bor en trappa upp i en lägenhet som är anpassad efter mina behov. Jag bor tillsammans med min 14-åriga son som har en NPF-diagnos som gör att han ej fungerar bra vid förändringar, våra 3 katter o en vattensköldpadda. Jag fick panik och började fundera på lösningar. Det var som att välja mellan pest eller kolera, stanna i fängelse i 5 veckor eller lämna min lägenhet för att bo någon annanstans där det ej är anpassat alls efter mina behov? jag mailade till kommunen efter några veckor och det dröjde med svaret varpå jag även skickade samma mail via vanliga posten. detta är vad jag skrev:

”Jag har funderingar, åsikter o önskemål Ang hissbytet som just nu pågår på ADRESS. Jag förstår att det är ett val som bostadsrättsföreningen gjort men som i allra högsta grad påverkar Era hyresgäster. Däri ligger Ert ansvar.

För det första, tycker ni på riktigt att en halv hyra är tillräcklig kompensation för att jag antingen kommer sitta inlåst i min lägenhet i minst 5veckor september-oktober eller under samma period bli tvingad att bo någon annanstans denna period? Det är ett slag i ansiktet!!

jag kräver en lösning på detta problem. Jag sitter permanent i manuell rullstol samt även ibland i elrullstol, jag är väldigt beroende av dessa och jag är i stort behov av anpassad lägenhet med Mina hjälpmedel i, så som specialsäng, tillgängligt badrum/toalett, special anpassat kök osv. Mina förslag på åtgärder är att ni fixar en evakueringslägenhet jag kan flytta till med min son (som har en NPF diagnos o inte klarar förändringar så bra) o våra djur o de hjälpmedel jag behöver ha med dem perioden eller så Inkvarterar ni oss på hotell o då kompenserar oss för att någon annan får passa mina djur en veckorna eller erbjuder oss en ny lägenhet så vi kan lämna denna lägenhet helt o hållet eller kommer på någon annan typ av kompensation. Då tiden springer iväg o detta ärende är otroligt jobbigt o laddat för mig hoppas jag på bra o snabb lösning o snabb återkoppling. Detta är oerhört stressande för mig då jag under september o oktober är väldigt aktiv o har väldigt mycket inbokat. Planerad start för hissrenovering 10/9. Hälsningar ”

detta ovan skickade jag till dem 20180621

Nedan är svaret från Lidingö Stad som kom via mail 20180821

”Hej!

Vi beklagar att du inte fått någon återkoppling från oss tidigare.

Detta beror på att vår registrator skickat ditt mejl till fel person.

Bostadsrättsföreningens beslut att renovera hissarna har vi tyvärr inte kunnat påverka.

Däremot har vi kompenserat samtliga stadens hyresgäster med 50 % av en månadshyra vilket

är en generös kompensation från stadens sida.

Flera av stadens hyresgäster boende på ADRESS har liknande situation som du har och har löst sitt boende antingen genom

att bo hos anhöriga eller att bo kvar under reparationen av hissen.

Med vänlig hälsning”

jag svarade med vändande mail och sen dess har det varit tyst från kommunens sida.

Mitt svar:
”Det är befängt att ni bara kompenserar med en halv månadshyra! Den psykiska pressen jag kommer hamna i och redan är i pga detta kompenseras INTE av en halv månadshyra. När detta blev känt för mig som hyresgäst vet jag att diskussion fördes med bostadsrättsföreningen Ang evakueringslägenheter. Vad hände med det förslaget? Jag har många aktiviteter som kräver min närvaro september/oktober som gör att jag ej kan bli inlåst i lägenheten i 5veckor. Jag har hjälpmedel såsom toalettförhöjning samt special säng jag inte kommer klara mig utan i 5veckor. Jag har min son som har en npf diagnos som innebär att han inte fungerar bra när det kommer till förändringar. Hur tycker ni jag ska lösa det? Jag funderar på att ta er brist på förslag på lösningar vidare.”

En generös kompensation är för mig likvärdig med den tiden jag ej kommer kunna vara i min lägenhet eller där jag blir satt i fängelse i 5 veckor och ej kan deltaga i det sociala, mitt jobb, mitt barns skola, mina vänner och diverse fritidsaktiviteter, jag har ett väldigt aktivt liv!! jag har bott i den här lägenheten i 30 år, dvs 5 veckors hyresavdrag är mer rimligt, hur skall jag annars kunna betala för mig på det andra stället jag bor på dessa veckor? Här blir vi serverade ”den generösa ersättningen”! Jag kan förstå att ersättningen förefaller rimlig i förhållande till personer som inte har samma behov som jag har, det vill säga personer utan funktionsnedsättning. Därför slår detta hårdare mot mig än gemene man. Då kommunen/tekniska förvaltningen varit dålig på att informera och kommit med bristfälligt utformad information och visat dåligt bemötande från Tekniska förvaltningen Lidingö Stad så anmäler jag detta som bristande tillgänglighet, indirekt diskriminering. Jag kommer bo hos en släkting under dessa veckor vilket i sig är enormt psykiskt påfrestande ur många aspekter. Där finns tex ej tillgång till dusch ej heller rätt säng för min del vilket kommer resultera i mycket smärtor i min kropp till följd av detta.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/lidingo_stad_tekniska_forvaltningen-lidingo-lidingo_stad_2018-08-21

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Öppenpsykiatrin/socialpsykiatrin Karlstad , Karlstad 2018-09-05
Tidigare anmälan: JO, Stockholm 2018-06-12