Knivsta kommuns webbsida, Knivsta, 2005-01-17

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Knivsta kommuns webbsida
Webbadress:
http://www.knivsta.se/
Gatuadress:
Ängbyvägen 8
Postnummer och ort:
741 75 Knivsta
Kommun:
Knivsta
Verksamhetstyp:
Offentlig förvaltning
Datum för händelsen:
2005-01-17 (Anmälningsdatum: 2005-01-17)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder, synskada
Följden av diskrimineringen:
Annat

Beskrivning av diskrimineringen:

Knivsta kommuns webbsida uppfyller inte grundläggande krav på tillgänglighet. Detta är en förutsättning för att människor med vissa typer av funktionshinder ska kunna ta del av den och inhämta information.

Alla människor betalar skatt, så även personer med funktionshinder. Att förvägra dem möjlighet att ta del av samhällsinformation bör således vara ett mycket allvarligt demokratiskt problem.

Jag vill att HO utreder om detta är förenligt med befintlig lagstiftning.

Jag vill ha kopior på all kommunikation i ärendet.

Uppföljning till denna anmälan, 2007-11-18

Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till Handikappombudsmannen.

Sidan är inte ännu tillgänglig för alla! Det ginns ingen funktion där ex blinda kan få uppläst info.

Uppföljning till denna anmälan, 2005-10-06

HO har fört en dialog med den diskriminerande parten.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till HO.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/knivsta_kommuns_webbsida_angbyvagen__knivsta_2005-01-17

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Teologiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala, Uppsala 2004-09-21
Tidigare anmälan: Gredelby nya skola, Knivsta 2004-06-13