Teologiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala, Uppsala, 2004-09-21

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Teologiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala
Webbadress:
http://www.teol.uu.se/
Gatuadress:
Box 511
Postnummer och ort:
75120 Uppsala
Kommun:
Uppsala
Verksamhetstyp:
Utbildning
Datum för händelsen:
2004-09-21 (Anmälningsdatum: 2004-09-21)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder, synskada
Följden av diskrimineringen:
Annat

Beskrivning av diskrimineringen:

Vid entrén till institutionen finns en ramp. När man kommer uppför den och trycker på dörröppnaren öppnas dörren utåt, mot en, så det är nästintill omöjligt att komma förbi den öppna dörren in i byggnaden. Vilplanet är för litet och man riskerar att dels fastna, dels köra nerför trapporna.

Inne i byggnaden finns dörröppnare, men dessa fungerar inte.

Att använda hissen från bottenvåningen är svårt eftersom hissen är placerad djupt in i en ”portal”.

Knapparna i hissen är placerade för högt upp och nedanför dem är en ledstång placerad, vilket gör dem än svårare att använda.

Byggnaden är konstruerad så att när en dörr nära hissen är öppen hindrar den personer som kommer ut ur hissen att komma ut.

Om man ska besöka lärarna på institutionen på tredje våningen måste man passera en väldigt smal passage, som man nätt jämnt kommer förbi med elrullstol.

På tredje våningen finns också en nivåskillnad i golvet som gör att det lutar. Lutningen är så brant att man riskerar att trilla ur rullstolen.

När man kommer ut från hissen på tredje våningen är det en lutning i golvet som gör att om man inte ser sig för kan man åka iväg mot ett fönster.

Jag vill att HO utreder om detta är förenligt med befintlig lagstiftning.

Jag vill ha kopior på all kommunikation i ärendet, även vad gäller Uppsala kommuns byggnadsnämnd

Jag vill dessutom att HO sänder min anmälan till Uppsala kommuns byggnadsnämnd som en anmälan om ett sk enkelt avhjälpt hinder.

Uppföljning till denna anmälan, 2007-11-18

Handikappombudsmannen har fört en dialog med den diskriminerande parten.
Handikappombudsmannen har avslutat mitt ärende.
Den diskriminerande parten har inte medgett att man diskriminerat mig.
Den diskriminerande parten har inte slutat att diskriminera på detta sätt.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till Handikappombudsmannen.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/teologiska_institutionen_uppsala_universitet_uppsala_box_2004-09-21

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Restaurang Dragon Palace, Uppsala 2005-01-26
Tidigare anmälan: Knivsta kommuns webbsida, Knivsta 2005-01-17