Länstrafiken i örebro, hållplats kulturkvarteret, , 2022-11-27

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Länstrafiken i örebro, hållplats kulturkvarteret
Webbadress:
https://lanstrafiken.se
Gatuadress:
Postnummer och ort:
Kommun:
Örebro
Datum för händelsen:
2022-11-27 (Anmälningsdatum: 2022-12-13)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
Synnedsättning/blind, Hörselnedsättning/döv

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag stod och väntade på min buss. Jag visste att det fanns en risk att den skulle kunna komma samtidigt som en annan buss, vilket stressade mej. När en buss kom in frågade jag en person på hållplatsen vilket nummer det var. Det var inte min buss. Då frågade jag henne om det stod en buss bakom, det gjorde det, men det var inte heller min buss.
Så åkte den första bussen, den andra åkte också, utan att stanna vid hållplatsen, men så hörde jag att en tredje buss också åkte förbi och det visade sej vara min buss.
Den hade stannat samtidigt som dom två första bussarna och ska enligt länstrafikens regler stanna till en extra gång vid hållplatsen, vilket den inte gjorde.
Jag diskrimineras genom att jag inte kunde veta att min buss stod längst bak i kön och för att denna buss inte stannade och frågade om jag skulle med.
Jag stod där med min ledarhund, så det var väldigt tydligt att jag inte kan se.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/lanstrafiken_i_orebro_hallplats_kulturkvarteret_2022-11-27

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Länstrafiken örebro hållplats kulturkvarteret, 2022-12-13
Tidigare anmälan: Västtrafik AB, Skövde 2022-11-21