Länstrafiken örebro hållplats kulturkvarteret, , 2022-12-07

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Länstrafiken örebro hållplats kulturkvarteret
Webbadress:
https://lanstrafiken.se
Gatuadress:
Postnummer och ort:
Kommun:
Örebro
Datum för händelsen:
2022-12-07 (Anmälningsdatum: 2022-12-13)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
Synnedsättning/blind, Hörselnedsättning/döv
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag stod vid hållplatsen och väntade på min buss. Jag visste att det fanns en risk att den skulle komma samtidigt som en annan och det stressade mej.
Jag kan inte höra om en buss stannar bakom en annan och eftersom länstrafikens rutin är att den andra bussen inte behöver stanna en extra gång, utan får åka förbi när den första bussen kör, så är risken alltid stor att jag missar den.
när bussen kom var min nummer två i kön. Jag hittade en person som kunde hjälpa mej att springa dit.
Jag anser att denna rutin är diskriminerande, eftersom den bygger på att man ska se att en buss stannar bakom en annan. jag reser inte på samma villkor som andra. Jag löper stor risk att missa min buss.
Jag har vid flera tillfällen uppmärksammat länstrafiken på detta, men dom vill inte ändra sin rutin.
Det enklaste vore att alla bussar alltid måste stanna vid hållplatsen om det står någon där, även om dom har stått bakom en buss vid hållplatsen.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/lanstrafiken_orebro_hallplats_kulturkvarteret_2022-12-07

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Swedbank , Göteborg 2022-12-30
Tidigare anmälan: Länstrafiken i örebro, hållplats kulturkvarteret, 2022-12-13