Swedbank , Göteborg, 2022-12-28

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Torslanda kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Swedbank
Gatuadress:
Gustaf Dalénsgatan 1
Postnummer och ort:
41722 Göteborg
Kommun:
Torslanda
Datum för händelsen:
2022-12-28 (Anmälningsdatum: 2022-12-30)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
Hörselnedsättning/döv
Följden av diskrimineringen:
Annat

Beskrivning av diskrimineringen:

Min mamma och pappa är döva och skulle överföra pengarna till mig de kunde inte göra de för de tyckte att de vet inte vad är det de gör……..
Det är korta fakta

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 2 § andra stycket och 12 § andra stycket. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Torslanda kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende och få kopior av samtliga handlingar som skickas eller mottas av kommunen i mitt ärende.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/swedbank_goteborg-gustaf_dalensgatan_2022-12-28

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: SJ Ab, Stockholm 2023-01-07
Tidigare anmälan: Länstrafiken örebro hållplats kulturkvarteret, 2022-12-13