Öppenpsykiatrin/socialpsykiatrin Karlstad , Karlstad, 2018-09-05

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Öppenpsykiatrin/socialpsykiatrin Karlstad
Gatuadress:
Centralsjukhuset
Postnummer och ort:
65185 Karlstad
Kommun:
Karlstad
karta/gps:
https://www.google.se/maps/@59.4104451,13.5701009,19z
Datum för händelsen:
2018-09-05 (Anmälningsdatum: 2018-09-05)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
psykisk funktionsnedsättning

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag har en vuxen son som farit väldigt illa mellan olika regelverk och myndigheter – han har nyligen fått diagnos på en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Väntetiden till vuxenhabiliteringen är lång och hans allmäntillstånd blev allt sämre  (arbetslöshet, ständiga krav på motprestation/möten/ansökningar för att få rätt till a-kassa/aktivitetsstöd/försörjning stöd etc.) så han sjukskrevs i 3 månader i väntan på medicin och kontakt med habiliteringen.

Innan sjukskrivningen gick ut ringde han till öppenpsyk för behövda läkarkontakter och blev då informerad om att han måste lämna ett negativt drogtest innan han kan få övrig läkarkontakt. Att han redan gjort det i fyra månader innan för att bli aktuell för medicinering och att den skyndsamma hjälp han skulle fått i början av sommaren uteblev spelade ingen roll, inget drogtest – ingen läkartid. Han sade till personalen att de kan strunta i den utlovade hjälpen och medicinen men han behöver träffa läkaren angående förlängd sjukskrivning. Till svar fick han att det är samma krav på drogtest även för läkartid som kan leda till förlängd sjukskrivning.

Att inget läkarbesök genomfördes betydde inget förlängt sjukintyg och därmed ingen sjukpenning från Försäkringskassan. En chef på öppenpsyk uttryckte att ”ingen har rätt att vara sjukskriven för att den tar droger” och skulle någon ändå sjukskriva honom ”så skulle inte försäkringskassan godkänna det ändå”.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/oppenpsykiatrinsocialpsykiatrin_karlstad_karlstad_2018-09-05

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Permobil 2018-09-14
Tidigare anmälan: Lidingö Stad Tekniska förvaltningen, Lidingö 2018-09-03