Loppis, 64360, 2021-08-06

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Loppis
Gatuadress:
Handelsvägen 4
Postnummer och ort:
64360
Kommun:
Datum för händelsen:
2021-08-06 (Anmälningsdatum: 2021-08-06)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder

Beskrivning av diskrimineringen:

Blev nekad tillträde bland borden utomhus med min handikappscooter med motiveringen ”Det finns en anledning” som upprepades ett flertal ggr utan att uppge anledningen. Fick lämna området.
Andra presumtiva kunder blev illa till mods och lämnade ”loppisen” i affekt.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/loppis-handelsvagen_2021-08-06

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Plikt- och Prövningsverket, 2021-08-06
Tidigare anmälan: SJ 2021-07-03