SJ , 2021-06-27

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
SJ
Webbadress:
https://www.sj.se
Gatuadress:
Postnummer och ort:
Kommun:
Datum för händelsen:
2021-06-27 (Anmälningsdatum: 2021-07-03)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
Synnedsättning/blind
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

SJ:s nya regler för ledarhundsförare och ledarhundar
I min yrkesvardag pendlar jag med SJ mellan min hemort Göteborg och Stockholm. Privat åker jag ibland mellan Mellerud och Göteborg. Jag har haft svart priokort i många år. Det ger en pendlare flera bra förmåner som gör ett stressigt yrkesliv mycket enklare, t.ex. kan jag boka om samma dag kostnadsfritt. Jag är synskadad och sedan två år tillbaka reser jag med min ledarhund Mandy. SJ har i juni 2021 infört nya regler för oss ledarhundsförare. Vi får inte boka via SJ:s app, utan måste boka genom att ringa ett speciellt nummer för att boka/omboka om vi vill sitta i en vagn utanför den djurtillåtna vagnen. Det är inte lämpligt att som ledarhundsförare sitta i den djurtillåtna vagnen för vår hund behöver vila, då den ska jobba när vi kommer fram. Det är också en otrygg miljö för en synskadad då det är svårt för oss att hantera andra djur som vi inte ser, men som kan reagera på vår hund.

Vid bokningen via telefon enligt de nya reglerna kommer ledarhunden och dess förare placeras av SJ så långt ifrån de platser som SJ vill kunna erbjuda personer som lider av allergi. Jag anser att de nya bokningsreglerna och fördelningen av platser till ledarhundsförare och ledarhundar är diskriminerande på grund av följande:
1. Jag kan inte boka, om- eller avboka dygnet runt i appen.
2. Antal platser som kommer vara tillgängliga för mig kommer att minska. Av erfarenhet vet jag att platser ofta kan ta slut på den sträcka jag reser.
3. Min förmån som svart prio-medlem kommer begränsas. Jag kan inte snabbt boka om en biljett t.ex.då ett möte slutas tidigare än planerat. Det tar alltid längre tid att ringa, och är inte alltid lämpligt i alla miljöer. Det finns också ett annat sätt att byta avgång, genom att gå till plattformen där tåget som man vill åka med avgår, och fråga personalen om plats finns för mig och min ledarhund. Detta har alltid fungerat utmärkt då man har svart prio-kort och uppvisar en biljett för en senare avgång på samma dag. Kommer denna möjlighet finnas för mig med ledarhund med de nya reglerna? Kommer personalen veta hur de ska hantera situationen och kunna avgöra om jag får ta de lediga platser som finns eller inte?
4. Allergener från Sveriges 900 000 hundar och 1,4 miljoner katter bärs och sprids dagligen av sina ägares kläder och tillhörigheter. Tåg är ett kollektivt transportmedel, och SJ kan därmed inte garantera allergiker en miljö helt fritt från allergener. Vad finns det för utrymme för SJ att GÖRA något för dagens allt fler allergiker? Det syns inte på den vanliga resenären om den har husdjur eller inte, men det gör det på en synskadad som har en ledarhund. Vi blir därmed utpekade, särbehandlade och får bära ansvaret inför allmänheten för allergikernas problem. Utan att vi egentligen har någon möjlighet att förbättra allergikernas situation. Idag finns det 270 ledarhundar i tjänst. En lugn och stilla ledarhund som ligger ner bidrar inte till att höja den allmänna allergenhalten nämnvärt. Dessutom har vi alltid ett eget säte då SJ, enligt gamla regler, ger oss en extra plats för hunden. SJ:s nya regler är ett slag i luften. De införs för att uppvisa inför allmänheten och allergiker att man löser deras problem, vilket man faktiskt inte gör. Vi ledarhundsförare blir diskriminerade utan giltigt skäl.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/sj_2021-06-27

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Plikt- och Prövningsverket, 2021-08-06
Tidigare anmälan: SJ AB 2021-06-22