Myndigheten för tillgängliga medier (Mtm), , 2018-09-24

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Myndigheten för tillgängliga medier (Mtm)
Webbadress:
http://www.mtm.se
Gatuadress:
Postnummer och ort:
Kommun:
Datum för händelsen:
2018-09-24 (Anmälningsdatum: 2018-09-28)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Student eller sökande till studier
Min funktionsnedsättning:
Synnedsättning/blind

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag började läsa Företagsekonomi 1 vid Linköpings universitet. Till min lättnad fanns kurslitteraturen inläst som talbok. Problemet var att talboken för kursen externredovisning inte innehåller bildbeskrivningar av bilder som är centrala för bokens tema. Boken behandlar olika typer av bokföring och det finns många figurer och tabeller. Dessa beskrivs inte utan kommenteras bara kort. Det medför att jag inte får en förståelse för det mest grundläggande vad gäller balansräkning, resultaträkning etc. Jag provade hur långt jag kommer med med det som finns, men jag klarade inte av att göra övningarna i den medföljande övningsboken då jag inte hade förstått vilka poster som ingår. De beskrivs inte i svartskriftsboken då det är meningen att man ska titta på bilderna. Den här talboksinläsningen är väldigt rörig utan kompletterande bildbeskrivningar fungerar för personer som har syn smat möjlighet att titta i en svartskriftsbok. Konsekvenserna av det här blir att jag kommer att behöva vänta med att slutföra kursen tills boken finns anpassad för personer med synnedsättning. Det innebär att jag inte kommer att kunna delta på nästa delkurs (budgetering och kalkylering) som är en vidareutveckling av kunskaperna i externredovisning. Jag kommer inte ha rätt till studiestöd och utbildningen kommer att ta betydligt längre tid att slutföra eftersom den bara ges på hösten. Tidigast kan jag få mitt slutbetyg i Företagsekonomi 1 i slutet av höstterminen 2019 om jag ska läsa utifrån samma förutsättningar som mina seende medstudenter. Jag går också miste om arbetstillfällen där Företagsekonomi 1 är ett kompetenskrav under den här tiden. Bifogat finns två mp3-filer. I den ena beskriver inläsaren att bilderna kommenteras kortfattat i den löpande texten. Den andra filen är ett exempel på hur det kan låta när det saknas bildbeskrivningar. jag skulle vilja att Mtm i framtiden har en tydlig policy för hur man behandlar bilder i framförallt facklitteratur. Som det verkar vara nu är den processen mycket godtycklig. Ska en bok anses vara tillgänglig så ska hela boken vara det och inte enbart bokens text. Boken i fråga heter ”Att förstå externredovisning” av Gunnar Eriksson och Peter Johansson.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/myndigheten_for_tillgangliga_medier_2018-09-24

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: The Secret Garden, Stockholm 2018-10-16
Tidigare anmälan: Permobil 2018-09-14