Permobil, 2018-04-04

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Permobil
Gatuadress:
Postnummer och ort:
Kommun:
Västerås stad
Datum för händelsen:
2018-04-04 (Anmälningsdatum: 2018-09-14)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Annat

Beskrivning av diskrimineringen:

Bristande tillgänglighet vid utförd tjänst av Permobil

Sedan många år tillbaka har jag använt mig av en Permobil. Vid den senaste utprovningen av ny rullstol fick jag en standardprodukt av fotplatta. Jag efterfrågade en större, anpassad fotplatta. Av tidigare erfarenhet visste jag att det fanns stor risk för att skada mig om inte fotplattan täckte foten. Det är särskilt relevant eftersom jag inte har någon känsel i tårna, så om de fastnar någonstans kan skadan bli stor även jag inte lägger märke till det förrän det är för sent. Men frågan blev negligerad trots samtal när jag skulle få ny stol.

Konsekvensen av detta bristande bemötande och brist av tjänst var att jag fick frakturer på båda underbenen i högerbenet.

Här följer en kort sammanfattning av vad som hände. När jag skulle svänga permobilen för att komma i rätt position i bilen fastnade höger fot i stolpen vid dörren. Detta pga min fot var oskyddad av den för korta fotplattan. Jag uppfattade det som att fotleden vreds och upplevde att det gjorde ont. Därefter akutmottagningen. Röntgen visade frakturer på tibia och fibula.

Av helbensgipset fick jag sedan en nekros på hälen, det vill säga död vävnad av häl. Läkaren ville amputera mitt ben. Vilket jag vägrade.

Hela våren, sommaren och även början av hösten har gått åt att se till så att benet läkte. Jag blev tvungen att vara sjukskriven under 5 månader och har fått göra 41 besök på ortopeden och plastikkirurgi mellan 28/4-24/8. Därefter göra ett tiotal omläggningar. Behöva utstå två operationer plastikkirurgi i vaket tillstånd.

Allt detta hade gått att undvika och skadan hade inte uppstått om jag fått en anpassad fotplatta som jag ville ha och efterfrågade.

Till saken hör också att Permobil har varit helt frånvarande under hela processen och har inte ens bemödat sig med att höra efter om den nya anpassningen fungerar.

Hela händelseförloppet finns dokumenterat likaså avvikelsen avseende tillbudet med rullstolen.

Uppföljning till denna anmälan, 2018-09-20

Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till Diskrimineringsombudsmannen.

Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/permobil_2018-04-04

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Myndigheten för tillgängliga medier (Mtm), 2018-09-28
Tidigare anmälan: Öppenpsykiatrin/socialpsykiatrin Karlstad , Karlstad 2018-09-05