The Secret Garden, Stockholm, 2018-10-13

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
The Secret Garden
Webbadress:
http://www.secretgardensthlm.se
Gatuadress:
Kornhamnstorg 59
Postnummer och ort:
11127 Stockholm
Kommun:
Datum för händelsen:
2018-10-13 (Anmälningsdatum: 2018-10-16)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
Synnedsättning/blind

Beskrivning av diskrimineringen:

Klockan var strax efter 02 den 13:e oktober när mitt sällskap och jag ställde oss i kön till The Secret Garden i Gamla Stan i Stockholm. Efter ungefär tio minuter var det vår tur att gå in på klubben, men en dörrvakt förklarade att han inte tänkte släppa in mig eftersom jag använder ledarhund. Han sa att den höga musiken på klubben skulle vara skadlig för hunden. ”Jag har själv hund”, berättade han. Jag förklarade att jag hade varit på stället två eller tre gånger tidigare och att det fungerat utmärkt eftersom jag hade suttit i det rum (den inglasade innergården) där det inte spelas musik. Ljudnivån där är så låg att man kan föra ett samtal i normal samtalston. Jag förklarade också att det är tillåtet för mig at vara med min ledarhund överallt och det fick han gärna läsa om på mitt tjänstehundskort.

Dörrvakten ifrågasatte att jag varit där tidigare och bad mig och mitt sällskap att kliva åt sidan och att prata med en överordnad.

Vi gjorde som vi blev tillsagda. Nu fick jag prata med en man som sa at han var ställets ägare. Han upprepade att han inte tänkte låta mig och min ledarhund komma in på stället eftersom det var så hög musik. Jag var däremot välkommen andra tider på dygnet då det inte var några DJ:s som spelade. Jag upprepade att min plan var att göra som de tidigare gånger jag varit där, sitta i det inre, tysta rummet. Även han ifrågasatte att jag hade varit där tidigare. Jag sträckte fram mitt tjänstehundskort och bad honom läsa på det för att på så vis övertyga honom om att jag får vara överallt med min ledarhund. Men det ville han inte. Jag informerade då om att jag skulle bli tvungen att göra en DO-anmälan, och på det svarade han att det fick jag väl göra då. Jag frågade vad han hette och han presenterade sig som Mikael. Jag bad om hans efternamn också, men har tyvärr glömt bort vad han svarade.

En av personerna i mitt sällskap hade vid det här laget redan gått in på klubben. De två som var kvar och jag gick därifrån. Klockan var cirka 02.20.

Jag vill att DO utreder om det jag har varit med om kan klassas som diskriminering. Förutom att jag helt utestängdes från Secret Garden är det anmärkningsvärt och kränkande att någon annan tror att jag vill utsätta min ledarhund för obehag. Det ligger förstås i mitt intresse att min ledarhund mår bra och kan utföra sitt arbete. Det är inte heller rimligt att någon utom jag själv ska ta ansvar för en sådan sak.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/the_secret_garden-kornhamnstorg_stockholm_2018-10-13

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Lunbybadet, Göteborg 2018-10-17
Tidigare anmälan: Myndigheten för tillgängliga medier (Mtm), 2018-09-28