Östersunds kommun, Östersund, 2021-10-22

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Östersunds kommun
Gatuadress:
Förlandsgränd 1c
Postnummer och ort:
83157 Östersund
Kommun:
Östersund
Datum för händelsen:
2021-10-22 (Anmälningsdatum: 2021-10-24)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Annat
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Annat

Beskrivning av diskrimineringen:

Vi har ett barn som är 11 år och är född med diagnosen arthrogryposis multiplex congentita. Det betyder att man är född med stela och avsaknad av leder och muskler. För vår son innebär detta att han är stel i axlar armar händer och saknar muskler.
Där vi bor så får alla barn i grundskolan busskort även de i privata skolor. Vår son kan inte åka buss själv pga sitt funktionshinder. Han går i privatskola vilket gör att han kan inte heller får dispens för skolskjuts eftersom kommunen beslutat att de kan man bara få om man går kommunens kommunala närmaste skola där vi bor. Vilket då lett till att han fick färdtjänst för att åka till skolan men det kostar startavgift ca 250 kr i månaden plus 30 kr per resa.
På en månad blir det ca 1500 kr för. Vi tycker att han blir diskriminerad pga sitt funktionshinder och val av skola så ska vi betala för att åka till skola……. Men de barn utan funktionshinder åker gratis. Dessutom är det fritt skolval…..

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/ostersunds_kommun-forlandsgrand_c-ostersund_2021-10-22

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Länstrafiken i jämtlands län, Östersund 2021-10-25
Tidigare anmälan: Vandrarhem Västervåg, Varberg 2021-10-06