Parkeringsgaraget Continental, Scandic Continentals reserverade parkeringsplatser. , 11121, Stockholm, 2019-02-23

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Parkeringsgaraget Continental, Scandic Continentals reserverade parkeringsplatser.
Gatuadress:
Mäster Samuelsgatan 71
Postnummer och ort:
11121, Stockholm
Kommun:
Stockholms stad
karta/gps:
https://www.google.se/maps/@59.33469469999999,18.0523636,19z
Datum för händelsen:
2019-02-23 (Anmälningsdatum: 2019-02-23)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Hotellet Scandic Continental gav mig undermåliga instruktioner om hur jag skulle ta mig med rullstol ut från garaget och sedan tillbaka till parkeringen i garaget. Senare körde jag in till garageporten och fick prata med en vakt via en telefon. Jag fick information om att jag skulle köra in efter att har angett att jag bor hos Scandic Continental, som jag blivit hänvisad av. Inne i garaget var det svårt att hitta bra platser som fungerar för mig som rörelsehindrad och användare av rullstol. Nästa problem kom när jag skulle ta mig ut ur garaget. Vägen ut är via en brant backe, alldeles för brant jämfört med kraven enligt plan- och byggnormerna. Dessutom var det en port med en mycket smal dörr bredvid som jag inte kan komma igenom med min rullstol. Som tur var kom en bil samtidigt så att jag kunde komma igenom där bilarna kör, det vill säga inte på den mycket smala trottoaren.

När jag senare skulle in till bilen igen fanns ingen bra väg in. Efter samtal med personal, eller vakt, fick jag gå igenom samma entré som bilar kör igenom, vilken inte har en trottoar. Lutningen är mycket brant, vilket utsatte mig och min assistent för fara. Jag kom till min bil. Därefter skulle jag ta mig ut, men hade mycket svårt att ta mig ut. Till att börja med är skyltningen mycket svår. Till slut hittade jag en hiss som kunde ta mig upp till gatuplan på Vasagatan. Däremot hade jag inte hittat vägen och med säkerhet vetat att jag kommit ut om inte andra varit med mig. Jag skulle kunna använda hissen och porten vid Vasagatan om den inte var låst för mig.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 2 § andra stycket och 12 § andra stycket. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Stockholms stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende och få kopior av samtliga handlingar som skickas eller mottas av kommunen i mitt ärende.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/parkeringsgaraget_continental_scandic_continentals_r_2019-02-23

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Harrys, Umeå 2019-05-04
Tidigare anmälan: Folktandvården i Finspång, Finspång 2019-02-06