Servicekontoret I Örebro Försäkringskassan, pensionsmyndighet, skattemyndighet, Örebro, 2017-06-02

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Servicekontoret I Örebro Försäkringskassan, pensionsmyndighet, skattemyndighet
Gatuadress:
Slottsgatan 10
Postnummer och ort:
70361 Örebro
Kommun:
Örebro
Datum för händelsen:
2017-06-02 (Anmälningsdatum: 2017-06-24)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
Kognitiv funktionsnedsättning, psykisk funktionsnedsättning
Följden av diskrimineringen:
Annat

Beskrivning av diskrimineringen:

En dörr (utan automatisk dörröppnare) gjorde det svårt att öppna.

Ingen som helst information fanns om hur det fungerade.
En lång kö med människor, ledde mot en disk där vissa fick hjälp.
Personal verkade godtyckligt plocka ut människor ur kön och hjälpa dem.
Längre bort syntes en lång disk med nummertablåer men ingen dispenser syntes för att ta nummerlappar.
Där stod och satt människor i väntan på att få hjälp.
På höger sida fanns smårum där andra fick hjälp.

Till slut blev även jag utplockad ur kön och jag sa att jag ville beställa tid hos någon som kunde hjälpa mig med bostadsbidrag. vår situation passar inte in i mallen och därför ville jag träffa någon som var duktig på att se till helheten.
– ”går inte beställa tid hos någon, ta en nummerlapp och ställ dig där borta”.
Jag väntade och väntade och till slut var det min tur.
– ”går inte att beställa tid – men jag kan hjälpa dig fylla i blanketten i datorn”
När jag ställde frågor om vår speciella situation fick jag till svar;
– ”jag har då aldrig levt på bidrag så jag vet inte hur det fungerar”.
Men jag vill prata med någon som kan bostadsbidrag lite mer ingående.
– ”går inte att beställa tid”

Osv
det slutade med att jag gick därifrån gråtande och fortfarande lika frågande som innan.

Servicekontoret diskriminerar genom att
a) inte ha dörröppnare
b) genom att inte ha någon skriftlig information om hur det hela fungerar
c) genom att inte ha möjlighet att boka en tid för de som behöver extra hjälp
d) genom att inte ge möjlighet att få prata med någon som är mer kunnig istället för en blankettifyllare
e) genom att inte ge möjlighet till personligt samtal i smårum istället för att behöva prata inför alla i kön
f) genom att man måste stå upp vid disken och inte kan sitta.
g) genom att inte ha någon förståelse för att andra kan uppleva situationen som rörig och oförståelig

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/servicekontoret_i_orebro_forsakringskassan_2017-06-02

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Swedbank Örebro, Drottninggatan 18B, 70210 Örebro 2017-06-24
Tidigare anmälan: Region Örebro län, 2017-06-19