Stockholms Läns Landstíngs Färdtjänstnämnd, Stockholm, 2003-06-17

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Stockholms Läns Landstíngs Färdtjänstnämnd
Gatuadress:
E-huset Söder Sjukhs-området
Postnummer och ort:
Stockholm
Kommun:
Stockholms stad
Datum för händelsen:
2003-06-17 (Anmälningsdatum: 2003-06-17)
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
Följden av diskrimineringen:
Jag tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Vid sitt sammanträde 2003 06 17 beslöt Färdtjänstnämnden att ta ut en avgift motsvarande 50% av taxameterbeloppet för resor med Rullstolstaxi. Personer som använder Färdtjänsttaxi däremot anmodas inte att bidra med lika stora belopp utan täcks av högkostnadsskyddet.

Rullstolstaxi används av personer som pga sina funktionshinder sitter kvar i sina rullstolar under resan. Färdtjänsttaxi används av personer vars funktionshinder är mindre och som kan förflytta sig till ett vanligt bilsäte. I övrigt kan Färdtjänsttaxi och Rullstolstaxi anses vara likvärdiga ur brukarsynpunkt.

Därmed diskriminerar Färdtjänstnämnden Rullstolstaxikunder, d v s bestraffar personer för sina mera omfattande funktionshinder.

Uppföljning till denna anmälan, 2005-09-20

HO har fört en dialog med den diskriminerande parten.
Den anmälda parten har inte medgett att man diskriminerat mig.
Den diskriminerande parten har inte bett mig om ursäkt.
Den diskriminerande parten har inte slutat att diskriminera på detta sätt.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till HO.

2003 08 15 svarade Färdtjänsten med ett brev på 5 sidor som inte går in på diskriminerinigsargumentet. inscannat sida 1 , inscannat sida 2 , inscannat sida 3 , inscannat sida 4 , inscannat sida 5

Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/stockholms_lans_landstings_fardtjanstnamnd_e-huset_soder_s_2003-06-17

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Svensk Form, Stockholm 2003-06-03
Tidigare anmälan: Resande, Stockholm 2003-06-13