Restaurang Texas Longhorn, Stockholm, 2019-06-06

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Restaurang Texas Longhorn
Webbadress:
https://www.texaslonghorn.se/fleminggatan
Gatuadress:
Fleminggatan 27
Postnummer och ort:
Stockholm
Kommun:
Datum för händelsen:
2019-06-06 (Anmälningsdatum: 2019-06-06)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder

Beskrivning av diskrimineringen:

Restaurang Texas Longhorn på Fleminggatan 27 har byggt upp en servering på sommargågatan i strid mot Stockholms stads regler för dessa. Avsatsen är otillgänglig och oanvändbar. Det finns sedan tidigare bord och bänkar direkt på trottoaren, som en vanlig uteservering. Detta är dock inte att se som ersättning för den otillgängliga uppbyggnaden, dels finns inget i reglerna som anger att det är ok att endast tillgängliggöra en del. Dels är även själva uteserveringen i strid mot stadens regler eftersom den endast innehåller barbord och barbänkar och alltså inte är användbar för den som sitter i rullstol eller har svårt att ta sig upp på de höga bänkarna.

Detta är inget nytt problem. Jag anmälde samma restaurang till Stockholms stad redan förra året.
Jag har meddelat Stockholms stad att jag förutsätter att åtgärder kommer att vidtas, att det inte är ok att staden tillåter denna medvetna exkludering av vissa gäster samt informerat om att jag dessutom kommer att göra en diskrimineringsanmälan.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/restaurang_texas_longhorn-stockholm-fleminggatan_2019-06-06

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Lokus Hotell, Landsvägsgatan 2A 45355 Lysekil 2019-06-25
Tidigare anmälan: Restaurang Tzatziki, Uppsala 2019-05-31