SJ Ab, Stockholm, 2023-01-07

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
SJ Ab
Webbadress:
https://www.sj.se
Gatuadress:
Vasagatan 10
Postnummer och ort:
11120 Stockholm
Kommun:
Datum för händelsen:
2023-01-07 (Anmälningsdatum: 2023-01-07)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
Synnedsättning/blind
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Idag beställde jag tågbiljetter från SJ. Jag är blind och använder ledarhund. På SJ är det möjligt att boka en extra plats så att ledarhunden får ordentligt med utrymme. Det är bra och så borde alla tågbolag göra. Det som däremot är diskriminerande, och det här har synskadade i många år påtalat för SJ, är att man som ledarhundsförare måste ringa ett särskilt telefonnummer för att boka tågbiljetter. Det här skulle egentligen vara möjligt att göra via hemsidan, men trots att Synskadades Riksförbund och Sveriges Ledarhundsförare bett SJ ordna det här i snart två decennier, går det fortfarande inte att göra. Konsekvensen blir att jag får sitta mycket i telefon för att boka tågbiljetter som seende människor kan boka med några knapptryckningar.

Idag tillbringade jag sammanlagt 24 minuter för att boka en tur- och returbiljett. Det berodde delvis på att samtalet bröts och jag blev inte uppringd. Jag fick alltså ringa upp igen och göra om hela bokningen. Men det är just sådant som kan hända om man enbart är hänvisad till att boka per telefon. Att få sitta i telefon i 24 minuter för en så enkel sak som att boka tågbiljetter kan tyckas horribelt. Men jag har tillbringat långt mycket längre tid i telefon med SJ. Det är inte ovanligt att det tar över en halvtimme att boka, i synnerhet om man ska boka mer än en resa. Så jag var nästan glatt överraskad att det inte tog längre tid.

Det är vansinne att det 2023 inte går att självständigt för mig som blind ledarhundsförare boka biljetter på Sveriges största tågföretag. Det är hög tid att det här ändras. SJ är en symbol för Sverige och det är mycket illa att man ligger så långt efter vad gäller tillgänglighetsarbetet. Jag är inte säker på att telefonnumret som man är hänvisad till är bemannat dygnet runt. Men som seende kan man närsomhelst surfa in på SJ:s hemsida för att göra sina ärenden.

Nu vill jag att DO utreder om det är rimligt att SJ särbehandlar mig negativt.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/sj_ab-vasagatan_stockholm_2023-01-07

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Rusta, Ängelholm 2023-02-22
Tidigare anmälan: Swedbank , Göteborg 2022-12-30